Chief Editor(s)

Cilt 8 Sayı 1


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Ümit Doğan ÜSTÜN
Editor(s)

Hatay  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Erdoğan Ekinci  
Artvin’in Doğa Sporları ve Aktivite Potansiyelinin SWOT Analizi

 8-1, Pp,1-18

SWOT Analysis of Artvin's Nature Sports and Activity Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.139
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep Fatih Kayhan , Ali Kızılet  
Futbolcuların Antrenörleri ile Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi

 8-1, Pp,155-170

Determining the Attachment Styles of Football Players with their Coaches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.166
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Senem Çeyiz , Velittin Balcı  
Pedalın Ucundaki Özgürlük: Bir Metafor Çalışması

 8-1, Pp,19-31


Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.150
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Atakan Yahyaoğlu , Özlem Alagül  
“Bütün süreç fark etmekle geçmiş”: Bir Beden Eğitimi Öğretmen Adayının Alan Deneyimi Hikayesi

 8-1, Pp,32-54

"The whole process has passed with awareness": A field experience story of pre-service physical education teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.153
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alperen Günakan , Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu  
Amatör Spor Dallarında Yönetimsel ve Ekonomik Sorunlar: Atletizm Örneği

 8-1, Pp,55-85

Managerial and Economic Issues in Amateur Sports: The Sample of Atletics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.154
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bilal Biçer  
Amatör Futbolcularda Yo-Yo Testi Sırasındaki İnternal Yükün Mevkilere Göre İncelenmesi

 8-1, Pp,86-97

Investigation of Internal Load During Yo-Yo Test According to the Playing Positions of Amateur Football Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.157
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nazlı Yanar , Bilal Karakoç  
Güncel Bir Bakış İle Squash: Sistematik Derleme

 8-1, Pp,98-111

Current Outlook on Squash: A Systematic Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.161
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Emre Güler , Tekin Çolakoğlu  
E-sporcularda Dijital Bağımlılık ve Saldırganlık Eğilimi

 8-1, Pp,112-131

Digital Addiction and Aggression of E-sports Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.162
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdal ZORBA , Mutlu Türkmen, Baglan Yermakhanov, Ümit Doğan Üstün  
Ergenlerin Bir Rekreasyon Etkinlik Türü Olarak Spora Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

 8-1, Pp,132-142

Investigation of Adolescents' Recreational Sports Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.163
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Necip Fazıl Kishali , Vahdet Alaeddinoğlu, Ahmet Dal  
Amatör Sporun Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği)

 8-1, Pp,143-154

The Role of Local Governments in the Development of Amateur Sports (Erzurum Metropolitan Municipality Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.165
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |