Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güncel Bir Bakış İle Squash: Sistematik Derleme
(Current Outlook on Squash: A Systematic Review )

Author : Nazlı Yanar  , Bilal Karakoç  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 98-111
    


Summary

Squash, teknik, taktik, fiziksel ve fizyolojik özelliklere göre karakterize edilen bir spordur. Dünya Squash Federasyonu’nun verilerine göre, dünya çapında düzenli olarak 20 milyon squash sporcusu bulunmaktadır. Artan popülaritesine rağmen, squash performans gerekliliklerine ilişkin literatürdeki araştırma sayısı sınırlıdır. Türkiye’de squashın gelişmekte olan bir spor dalı olması ve literatürde squash’a özgü çalışmaların az olması nedeniyle squash’la ilgili bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, squash sporunun genel özellikleri ve oyunun fizyolojik taleplerine yönelik mevcut verileri eleştirel bir şekilde değerlendirip araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte çalışmanın, squash sporunun gereksinimleri ve squash maçlarına etkin bir şekilde hazırlık noktasında araştırmacılara ve antrenörlere yardımcı olacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sistematik derleme formatında hazırlanan bu çalışma kapsamında toplam 21 makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda squash ile ilgili çok az sayıda araştırmaya ulaşılmış ve ulaşılan tüm literatür ise çalışmaya dahil edilmiştir. Squash ile ilgili yapılan araştırmaların bulgularına göre, araştırmaların çoğunda squasha özgü test kullanımının ve hareket analizinin yöntem olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca literatürde squash sporunun enerji gereksinimleri, hız, çeviklik, esneklik, alan kullanımı (T noktası) ve performans belirleme yöntemlerinde yapılan araştırma sayılarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu alanda yapılacak olan araştırma sayılarının artması; spor bilimcilere ve antrenörlere squashın fizyolojik, teknik ve taktik becerilerinin geliştirilmesi noktasında yardımcı olabilir. Ayrıca bu alana özgü test protokollerinin özgüllüğünü, test prosedürlerinin ve ekipmanlarının kullanımını araştıran çalışmalar da katkı sağlayabilir.Keywords
Squash, performans, taktik davranış

Abstract

Squash is a sports characterized with its technical, tactical, physical, and physiological properties. Despite its increased popularity, there is presently limited resources pertaining to the performance requirements of squash. Thus, this study aims to critically evaluate and present to researchers existing data on general characteristics and physiological requirements of squash. It is also considered to assist and support researchers and trainers regarding requirements of the sport and effective preparation for squash games. This study, prepared in systematic review format, was conducted on literature on squash using “Web of Science, Google Scholar, Pubmet, Researchgate and Taylor & Francis Online” databases without any restrictions in terms of the years it covers. Literature review was conducted in January-February 2021 using 5 keywords in English and Turkish. The keywords “squash”, “squash and performance”, “squash and tactical behavior”, “squash and energy systems”, “squash-specific tests” were used in the review. As a result of the assessment, a total of 21 articles were analyzed within the scope of the study. A limited number of researches related to squash was accessed, and all available literature was included in our study. Based on review of research on squash, studies on physiological requirements of squash, use of field-based tests to assess aerobic capacity, movement analysis, and cognitive-perceptual factors were identified. According to the results of the study, it was concluded that the number of studies conducted on energy requirement, speed, agility, flexibility, use of space (t-point) and performance determination methods of the sport of squash was insufficient. Increased number of researches in this area can support sports scholars and trainers to develop physiological, technical and tactical skills for squash. In addition, researchers can also assess specificity of test protocols in this area, research issues such as standardization of test procedures and equipment use.Keywords
Squash, performance, tactical behavior

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri