Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Amatör Sporun Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği)

Spor alt yapısında başarı, insan kaynakları gücü olan çocuklara ve onların yetiştirilmesine önem verilmesi ile süreklilik arz eden bir sistemin oluşturulmasına bağlıdır. Bu sistemin oluşturulması için ise antrenör, tesis, sporcu kaynağı ve bunların yönetiminin iyi bir planlanma ve projelendirme ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde yerel yönetimlerin spor alt yapısına verdikleri destek, spor alt yapısının gelişmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı spor alt yapısının gelişmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin spor politikasının incelenmesidir. Araştırma da içerik analizine dayalı olarak belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi için nüfus oranları birbirine yakın 8 büyükşehir belediyesinin 2015 -2019 yılları arasında yapmış oldukları ve internet sitelerinde yayınlanmış yıllık faaliyet raporları araştırılmıştır. Araştırmada incelenen büyükşehirlerin spor politikaları; spor tesisi yatırımları, lisanslı sporcu sayısı, yaz ve kış spor okulları, kulüp branşları, antrenör sayıları, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizinde Windows için SPSS 22 paket programı kullanılarak ki-kare analizi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, mukayese edilen büyükşehir belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaz-kış spor okulları, kulüp branşları ve gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası spor organizasyonları bakımından en yüksek frekans değerine ulaşmıştır.Keywords
Spor, spor alt yapısı, stratejik spor yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri