Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Artvin’in Doğa Sporları ve Aktivite Potansiyelinin SWOT Analizi
(SWOT Analysis of Artvin's Nature Sports and Activity Potential )

Author : Erdoğan Ekinci    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8-1
Page : 1-18
    


Summary

Dünyada giderek daha fazla ilgi gören doğa sporları ve farklı aktivite türleri, Türkiye’de henüz gelişim aşamasındadır. Ülkemiz dağları, denizleri, akarsuları, gölleri, ormanları ile birçok doğa sporu ve aktivite açısından önemli kaynaklar sunmaktadır. Özellikle Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Karadeniz Bölgesi bu doğal kaynaklar açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgede yer alan diğer iller gibi Artvin de bu doğal kaynaklara sahip olmakla birlikte sınırları içerisinde yer alan dağ, akarsu, yayla, göl ve deniz sayesinde doğa sporları ve aktiviteleri açısında büyük önem arz etmektedir. Artvin tüm bu doğal zenginliklerin sonucunda gün geçtikçe daha fazla doğa severi kendisine çekmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Artvin’in doğa sporları ve aktivite potansiyeli açısından güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, fırsatların ve tehditlerin SWOT analizi ile değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme sonucunda ilin potansiyeli üzerinde önerilerde bulunulmuş ve Artvin’in doğa sporları ve aktivite potansiyelinin yüksek olduğu ve değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Artvin, doğa sporları, aktivite, swot analizi

Abstract

Nature sports and different types of nature activities are getting more and more popular in the world, however; they are still under development in Turkey. With its’ mountains, seas, rivers, lakes and forests, Turkey offers important resources in terms of nature sports and activities. Especially, Black Sea region, located in the north of Turkey, has a great potential in terms of natural resources. Like other provinces in the region, Artvin has a great importance in terms of nature sports and activities with its’ mountains, streams, plateaus, lakes and the Blacksea. As a result of all these natural belongings, Artvin attracts much more nature lovers’ day by day. In this context, the aim of the research was to evaluate Artvin's strengths, weaknesses, opportunities and threats in terms of nature sports and activity potential with SWOT analysis. As a result of this evaluation, it was revealed that Artvin has a high potential for nature sports and activities and should be evaluated. Besides, suggestions were made on the potential of the province.Keywords
Artvin, nature sports, activity, swot analysis

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri