Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Pedalın Ucundaki Özgürlük: Bir Metafor Çalışması

Bu çalışmanın amacı, düzenli olarak bisiklet kullanan bireylerin bisiklete ve bisiklet kullanımına ilişkin algılarını metaforlar yolu ile açığa çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 76 aktif bisiklet kullanıcısı katılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış formlar kullanılmıştır. Verilerin analizinde; içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi yapılırken “Bisiklet” ve “Bisiklet Kullanımı” kavramlarına yönelik katılımcıların oluşturduğu metaforlar listelenerek, kategorilere ayrılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen metaforlardan oluşturulan kategoriler bisiklet kullanımının; yaşamın zorluk ve güzelliklerini yansıtan, özgür ve mutlu hissettiren, fiziksel ve mental gelişime katkı veren ve alt yapı yetersizliklerinden gelen riskleri olan bir etkinlik olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca katılımcıların bisikleti mutluluk ile özdeşleştirdikleri ve bisikletleri ile duygusal bağlılık geliştirdikleri görülmektedir.Keywords
Bisiklet sürmek, bisikletçi, metafor

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri