Abstract


Güncel Bir Bakış İle Squash: Sistematik Derleme

Squash, teknik, taktik, fiziksel ve fizyolojik özelliklere göre karakterize edilen bir spordur. Dünya Squash Federasyonu’nun verilerine göre, dünya çapında düzenli olarak 20 milyon squash sporcusu bulunmaktadır. Artan popülaritesine rağmen, squash performans gerekliliklerine ilişkin literatürdeki araştırma sayısı sınırlıdır. Türkiye’de squashın gelişmekte olan bir spor dalı olması ve literatürde squash’a özgü çalışmaların az olması nedeniyle squash’la ilgili bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, squash sporunun genel özellikleri ve oyunun fizyolojik taleplerine yönelik mevcut verileri eleştirel bir şekilde değerlendirip araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte çalışmanın, squash sporunun gereksinimleri ve squash maçlarına etkin bir şekilde hazırlık noktasında araştırmacılara ve antrenörlere yardımcı olacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sistematik derleme formatında hazırlanan bu çalışma kapsamında toplam 21 makale incelenmiştir. Araştırma sonucunda squash ile ilgili çok az sayıda araştırmaya ulaşılmış ve ulaşılan tüm literatür ise çalışmaya dahil edilmiştir. Squash ile ilgili yapılan araştırmaların bulgularına göre, araştırmaların çoğunda squasha özgü test kullanımının ve hareket analizinin yöntem olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca literatürde squash sporunun enerji gereksinimleri, hız, çeviklik, esneklik, alan kullanımı (T noktası) ve performans belirleme yöntemlerinde yapılan araştırma sayılarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu alanda yapılacak olan araştırma sayılarının artması; spor bilimcilere ve antrenörlere squashın fizyolojik, teknik ve taktik becerilerinin geliştirilmesi noktasında yardımcı olabilir. Ayrıca bu alana özgü test protokollerinin özgüllüğünü, test prosedürlerinin ve ekipmanlarının kullanımını araştıran çalışmalar da katkı sağlayabilir.Keywords
Squash, performans, taktik davranış
Reference