Chief Editor(s)

cilt 5 özel sayı 1


Chief Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Editor(s)
Halit Harmancı, İlyas Görgüt, Nurullah Emir Ekinci
Hatay  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Uğur Keskin Alican Bayram  
REKREATİF AKTİVİTELERİN TÜKETİM ÜRÜNLERİ SINIFLANDIRMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 5 (SI1), Pp,1-13

EVALUATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CONSUMPTION PRODUCTS CLASSIFICATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Harun Ayar Mustafa Can Koç  
1980-2018 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE REKREASYON ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,96-107

THE ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON THE FIELD OF RECREATION IN TURKEY FROM 1980 TO 2018

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Berat Koçyiğit Erkan Çimen, Seydi Karakuş  
12-14 YAŞ GRUBU HENTBOL VE TENİS PERFORMANS SPORCULARIN FİZİKSEL ANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 5 (SI1), Pp,14-25

COMPARISON OF PHYSICAL ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS OF 12-14 YEARS GROUP HANDBALL AND TENNIS PERFORMANCE SPORTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melike Patlar Betül Bayazıt, Selami Uçar, Umut Dolu, Okan Serhat Tuncil  
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR VE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN REKREATİF ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE KAYNAŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,26-37

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR VE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN REKREATİF ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE KAYNAŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gürcan Ünlü Bayram Polat, Aytek Hikmet Güler, Anıl Işık  
FUTBOLDA OYUNCU PERFORMANS TAKİPLERİNDE KULLANILAN KÜRESEL KONUM BELİRLEME (GPS) VE ÇOKLU KAMERA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,38-45

COMPARISON OF MULTIPLE CAMERA SEMI-AUTOMATIC SYSTEMS AND GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) AS DIFFERENT PLAYER TRACKING SYSTEMS IN FOOTBALL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülten Hergüner Murat Sarıkabak, Nigar Yaman, Yusuf Soylu, Tuncay Öcal  
TÜRKİYE SPOR TOTO 3. LİG’İNDE OYNAYAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,46-56

INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS IN TURKISH 3TH LEAGUE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali Tatlıcı Gürcan Ünlü  
ELİT GÜREŞÇİLERDE PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKULER FASİLİTASYON (PNF) UYGULAMALARININ DİNAMİK DENGE PERFORMANSINA AKUT ETKİLERİ

 5 (SI1), Pp,57-63

THE ACUTE EFFECTS OF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION(PNF) STRETCHING ON DYNAMIC BALANCE PERFORMANCE IN ELITE WRESTLERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seydi Karakuş Fatih Dinç  
FİTNESS MERKEZLERİNE ÜYE BİREYLER İLE DOĞA SPORLARINA KATILAN BİREYLERİN SERBEST ZAMANDA ALGILADIKLARI ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,64-73

INVESTIGATION OF DIFFERENCES LEVELS OF PERCEIVED FREEDOM IN LEISURE BETWEEN INDIVIDUALS WHICH ARE PARTICIPATED IN NATURE SPORTS AND MEMBERS OF FITNESS CENTERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Sarıkabak  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 5 (SI1), Pp,74-85

EXAMINING SOCIAL PHYSICS ANXIETY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cem Sinan Aslan Ender Eyuboğlu, İzzet Karakulak  
PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 5 (SI1), Pp,86-95Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |