Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKREATİF AKTİVİTELERİN TÜKETİM ÜRÜNLERİ SINIFLANDIRMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CONSUMPTION PRODUCTS CLASSIFICATION )

Author : Uğur Keskin  Alican Bayram  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 1-13
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda giderek yaygınlık kazanmaya başlayan rekreatif aktiviteleri, tüketim boyutu yönüyle açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda, “Rekreatif aktiviteleri, tüketim ürünleri kapsamında sınıflandırabilmek mümkün müdür?” şeklinde ifade edilebilecek temel araştırma sorusu üzerine odaklanılmıştır. Bu soruya, tüketim ürünleri sınıflandırmasının, rekreatif aktiviteleri uygun bir şekilde yansıtması ve izah etme yeterliliği üzerinden yanıtlar verilmeye çalışılmıştır. Söz konusu yanıt arama çabası, literatür incelemesi üzerinden yürütülen kuramsal tartışma yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tüketim ürünleri sınıflandırmasına işletme ve pazarlama gibi bilim alanlarında yaygın bir şekilde başvurulmasına karşın, söz konusu sınıflandırma, spor bilimleri alanında yeterince tanınmamakta, dolayısıyla da kullanılmamaktadır. Her türlü tüketim ürününü, sahip olduğu niteliklere bağlı olarak açıklama ve kategorize etme olanağı sunan tüketim ürünleri sınıflandırması, rekreatif aktivitelerin de aynı anlayış doğrultusunda ele alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Çalışma sonucunda, tüketim ürünleri sınıflandırmasının; rekreatif aktiviteleri, kendi sınırlılıkları içinde kalacak şekilde açıklayabilmeye olanak tanıdığı ve bu çalışmanın temel sorusunun, işletme bilim alanı ile spor bilimleri alanı arasındaki uyumlu bir dizi açıklamayı beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Rekreasyon, Boş Zaman, Tüketim Ürünleri, Tüketim Ürünleri Sınıflandırması

Abstract

The purpose of this study is to explain the recreation activities that have become increasingly prevalent in recent years. For this purpose, the focus is on the basic research question that can be expressed as "Is it possible to classify recreational activities within the context of consumer products?” This question has been tried to give answers on the classification of consumer products, adequacy of recreational activities and adequacy of explanations. The search for the answer was carried out through a theoretical discussion method conducted through literature review. Although classification of consumer goods is widely used in scientific fields such as business and marketing, the classification is not sufficiently recognized in the field of sports science and therefore is not used. Classification of consumer products, which gives the opportunity to explain and categorize every kind of consumer product, depending on the qualities it has, makes it possible to take recreational activities in the same sense. As a result of the study carried out under the article, classification of consumer goods; to allow recreational activities to be described within their limitations, and the underlying question of this work is the result of a series of concordant explanations between the field of business science and the field of sports science.Keywords
Recreation, Leisure, Consumer Products, Consumer Products Classification

Advanced Search


Announcements

    Cilt 6 Sayı 2

    Cilt 6 Sayı 2 için makale kabulü başlamıştır. Aday makalelerinizi sisteme giriş yaparak yükleyebilirsiniz. 


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri