Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada amaç; Süper Lig seviyesinde profesyonel futbolcular ile süper amatör lig seviyesindeki futbolcuların vücut kompozisyonları ve motorik özelliklerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya, süper lig seviyesinde 30 profesyonel futbolcu ile süper amatör liglerde şampiyon olmuş kadrolarda yer alan 30 amatör futbolcu katılmıştır. Katılımcıların vücut kompozisyonları Tanita TBF-300 (Japonya) analizörü, bacak kuvvetleri Takei dinamometre (Japonya), dikey sıçramaları Takei Jumpmetre (Japonya), esneklikleri ise otur-eriş testi ile ölçülmüştür. Anaerobik güç, Lewis Formülü ile hesaplanmıştır. Motorik ölçümler beşer dakika aralıklarla iki kez tekrarlanmış ve en yüksek değerler kaydedilmiştir. Ölçümlerden sonucunda veriler, SPSS paket programında bulunan t-test kullanılarak analiz edilmiştir (α: 0,05). Elde edilen sonuçlara göre; vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı ve kütlesi, relatif bacak kuvveti ve dikey sıçrama açısından gruplar arası fark olmadığı, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yağsız vücut kütlesi, bacak kuvveti, esneklik ve anaerobik güç özelliklerinde ise profesyonel futbolcuların daha yüksek değerlere sahip oldukları belirlenmiştir.Keywords
Profesyonel, Amatör, Futbol, Motorik Özellikler

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri