Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REKREATİF AKTİVİTELERİN TÜKETİM ÜRÜNLERİ SINIFLANDIRMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda giderek yaygınlık kazanmaya başlayan rekreatif aktiviteleri, tüketim boyutu yönüyle açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda, “Rekreatif aktiviteleri, tüketim ürünleri kapsamında sınıflandırabilmek mümkün müdür?” şeklinde ifade edilebilecek temel araştırma sorusu üzerine odaklanılmıştır. Bu soruya, tüketim ürünleri sınıflandırmasının, rekreatif aktiviteleri uygun bir şekilde yansıtması ve izah etme yeterliliği üzerinden yanıtlar verilmeye çalışılmıştır. Söz konusu yanıt arama çabası, literatür incelemesi üzerinden yürütülen kuramsal tartışma yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tüketim ürünleri sınıflandırmasına işletme ve pazarlama gibi bilim alanlarında yaygın bir şekilde başvurulmasına karşın, söz konusu sınıflandırma, spor bilimleri alanında yeterince tanınmamakta, dolayısıyla da kullanılmamaktadır. Her türlü tüketim ürününü, sahip olduğu niteliklere bağlı olarak açıklama ve kategorize etme olanağı sunan tüketim ürünleri sınıflandırması, rekreatif aktivitelerin de aynı anlayış doğrultusunda ele alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Çalışma sonucunda, tüketim ürünleri sınıflandırmasının; rekreatif aktiviteleri, kendi sınırlılıkları içinde kalacak şekilde açıklayabilmeye olanak tanıdığı ve bu çalışmanın temel sorusunun, işletme bilim alanı ile spor bilimleri alanı arasındaki uyumlu bir dizi açıklamayı beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Rekreasyon, Boş Zaman, Tüketim Ürünleri, Tüketim Ürünleri Sınıflandırması

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri