Abstract


FİTNESS MERKEZLERİNE ÜYE BİREYLER İLE DOĞA SPORLARINA KATILAN BİREYLERİN SERBEST ZAMANDA ALGILADIKLARI ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı; fitness merkezlerine üye bireyler ile doğa sporlarına katılan bireylerin serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeyleri arasındaki farkın ortaya konulmasıdır. Araştırmaya İzmir, Manisa ve Kütahya illerinde Doğa Sporları kulüplerine üye olan ve ayda en az 1 doğa sporu etkinliğine katılan 84 ve yine aynı illerde fitness merkezlerine üye olan en az 3 aydır üyeliğini sürdüren 118 kişi olmak üzere toplam 202 katılımcı katılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı Witt ve Ellis (1985) tarafından geliştirilen; Türkçe’ye uyarlanması Yerlisu Lapa ve Ağyar (2011) tarafından yapılmış olan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” (SZAÖÖ) kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istastiki yöntemlerden, MANOVA ve Two-Way Anavo testlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; katılımcıların katıldıkları aktiviteler onların serbest zamanda algıladıkları özgürlük seviyelerini etkilerken, yaş ve aktiviteye katılım da yaşanılan zorluk açısından herhangi anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Hem yaş hemde zorluk çekme durumları açısından serbest zamanda algılanan özgürlük seviyeleri anlamlı bir değişim göstermese de, yapılan aktiviteye göre değişimler gözlemlenmiştir.Keywords
Doğa Sporları, Fitness, Serbest Zaman, Algılanan Özgürlük
Reference