Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1980-2018 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE REKREASYON ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma ülkemizde rekreasyon alanında yapılan tezlerin başladığı ilk zamandan bu yana nasıl bir ivme kazandığını gözlemleyip bu alanda yapılacak olan çalışmalara ve bireylere ışık tutacağı kanaati ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız 1980-2018 yılları arasında Türkiye’de rekreasyon ile ilgili yapılan tezlerin yök elektronik arşiv sistemi incelenerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde toplam 321 yüksek lisans ve 81 doktora tezi olmak üzere toplam 402 çalışamaya rastlanmıştır. Çalışmamız verilerini elde etmek adına rekreasyon alanında hazırlanan tezlere ulaşmak amacı ile yök elektronik arşiv sistemi arama kısmına rekreasyon, boş zaman, serbest zaman ve rekreatif anahtar kelimeleri girilmiştir. Rekreasyon alanında hazırlanan tezlerin; yıllarına, üniversitelerine, konularına, ana konularına, enstitülerine, erişim durumlarına, danışman unvanına, yazım diline ve sayfa sayıları dikkate alarak değerlendirilmiştir. Bu veriler toplanırken aynı kelimelerin kullanıldığı çalışmalara dikkat edilerek iki defa kullanılmasının önüne geçilmiştir. Verilerin toplanma işleminde SPSS 24 programı kullanılmıştır. Analizlerin ilk aşamasında lisansüstü tezlerin genel durumu, yıllara göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, konulara ve ana konulara göre dağılımları incelenmiştir. Sonuç olarak, Rekreasyonun 12 farklı ana tema etrafında toplanması ve 34 ayrı bölüm bu temalar etrafında tezler yürütmesi, aslında rekreasyonun çok boyutlu bir bölüm olduğunun ve birçok alanın rekreasyonu etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Rekreasyon ile ilgili yürütülecek tezlerin veya makalelerin sadece o alanında değil diğer alanlarda da yapılan çalışmaları dikkate alması ve mümkün olduğunca ortak çalışmalar yürütülmesi rekreasyonun daha iyi anlaşılacağı ve alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Rekreasyon, Boş zaman, Serbest Zaman, Lisansüstü Eğitim

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri