Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


12-14 YAŞ GRUBU HENTBOL VE TENİS PERFORMANS SPORCULARIN FİZİKSEL ANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırmanın amacı 12-14 yaş grubu hentbol ve tenis performans sporcuların fiziksel antropometrik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya dâhil olan grupların sürat performanslarını fotosel cihazı ile esneklik ölçümleri otur-uzan testi, el pençe kuvvetleri el dinamometresi, anaerobik güçleri dikey sıçrama jump metre, antropometrik ölçümlerinden çevre ölçümleri mezura ve deri altı yağ ölçümlerinde ise skinfold kaliper cihazları kullanarak alınmıştır. Verilerin analizleri için SPSS 17 paket programı kullanılmış ve grupların fiziksel ve motorik özellikleri arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için bağımsız örneklem t- testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hentbol ve tenisçilerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve sporcu yaşları parametreleri arasında sadece sporcu yaşları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Grupların esneklik, 10m 30m sürat değerleri ve derialtı yağ ölçümünden suprailiak parametrelerinde tenisçilerin lehine p<0,05, motorik özelliklerden; şınav, mekik, dikey sıçrama ve sağ ayak sıçrama kuvvetleri p<0,05, çevre ölçümü olarak da kalça, uyluk ve calf değerlerinde hentbol branşındaki sporcuların tenisçilere oranla anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak; tenis ve hentbol branşındaki sporcuların esneklik ve sürat performansları değerlendirilirken tenisçilerin daha iyi oldukları, kuvvet değerleri ve antropometrik özellikleri ise hentbolcuların daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. Bu farklılıkların spor branşının gerektirdiği farklı fiziksel özellikler ve antrenman programlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.Keywords
Hentbol, Tenis, Motorik özellikler

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri