FUTBOLDA OYUNCU PERFORMANS TAKİPLERİNDE KULLANILAN KÜRESEL KONUM BELİRLEME (GPS) VE ÇOKLU KAMERA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
(COMPARISON OF MULTIPLE CAMERA SEMI-AUTOMATIC SYSTEMS AND GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) AS DIFFERENT PLAYER TRACKING SYSTEMS IN FOOTBALL )

Author : Gürcan Ünlü  Bayram Polat, Aytek Hikmet Güler, Anıl Işık  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 38-45
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.70
    


Summary

Giyilebilir bir teknoloji olan Küresel Konum Belirleme (GPS) ve kameralı optik takip sistemleri en popüler oyuncu takip sistemleri olup özellikle profesyonel futbolda birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Bu iki teknoloji sağladığı faydalar bakımından da farklılıklar içermekte ve yakın zamanda yapılan birçok çalışma bu farklılıkları incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı ise ilgili alandaki literatür ışığında en yaygın oyuncu performans takip sistemleri olan çoklu kamera sistemi ile Küresel Konum Belirleme (GPS) sistemini incelemektir. Yapılan çalışmalar her iki sistem için özellikle koşu mesafelerinde yüksek geçerlilik ve güvenilirlik ortaya koymuştur (Buchheit ve ark., 2014). Kameralı optik takip sistemleri rakip takımı da inceleme olanağı sağlayabilmesi ve oyun içi olayları da (gol, fauller, paslar, ofsayt vb.) tahmin edebilmesi (Delibas ve ark., 2018) özellikleriyle maç analizlerinde önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemin geliştirilen yeni formlarında topun ve maç hakeminin hareket örüntüleri de incelenebilinmektedir. GPS sisteminin de kamera açısının dışında da veri alabilmeye olanak sağlaması ve kalp atım sayılarıyla daha anlamlı bilgiler verebilmesi(iç yüklerin hesaplanması, yorgunluk analizi vs.) gibi avantajları vardır. Genel olarak her iki sistemin uygulama sahasına katkılarını arttırmak amaçlı geliştirilmekte olduğu söylenebilir. Mevcut koşullarda kameralı takip sistemlerinin maç performanslarının analizinde, GPS in özellikle yelek formunda antrenman performanslarının değerlendirilmesinde daha uygun olduğu düşünülmektedir.Keywords
GPS, Antrenman yükü, Teknoloji, Performans

Abstract

Global positioning systems (GPS) as a wearable technology and multiple camera semi-automatic systems are two most popular technologies which aim to reveal physical performance of the players in both training and competitions. These technologies may have also specific contents in terms of benefits, advantages or disadvantages, and some recent studies have revealed the differences between these technologies. This paper aimed to discuss these technologies with respect to their benefits to practical application in light of the literature. The overall reliability and validity is good for both system especially in distance covered (Buchheit et al., 2014), Multiple camera semi-automatic systems due to having to predict some soccer events (corner kick, free kick, goals, penalties etc.) and providing same data about opponent team can be more useful than GPS in match analysis. On the other hand, GPS player tracking technology may become more useful in monitoring training loads since this system works independently of camera. Both systems have some limitations such as poor accuracy in computing high intensity running, acceleration, deceleration, and constant motion errors however these technologies have been developing so further innovations may overcome the limitations.Keywords
GPS, Training load, Technology, Performance