Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
( )

Author : Cem Sinan Aslan  Ender Eyuboğlu, İzzet Karakulak  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 86-95
    


Summary

Bu çalışmada amaç; Süper Lig seviyesinde profesyonel futbolcular ile süper amatör lig seviyesindeki futbolcuların vücut kompozisyonları ve motorik özelliklerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya, süper lig seviyesinde 30 profesyonel futbolcu ile süper amatör liglerde şampiyon olmuş kadrolarda yer alan 30 amatör futbolcu katılmıştır. Katılımcıların vücut kompozisyonları Tanita TBF-300 (Japonya) analizörü, bacak kuvvetleri Takei dinamometre (Japonya), dikey sıçramaları Takei Jumpmetre (Japonya), esneklikleri ise otur-eriş testi ile ölçülmüştür. Anaerobik güç, Lewis Formülü ile hesaplanmıştır. Motorik ölçümler beşer dakika aralıklarla iki kez tekrarlanmış ve en yüksek değerler kaydedilmiştir. Ölçümlerden sonucunda veriler, SPSS paket programında bulunan t-test kullanılarak analiz edilmiştir (α: 0,05). Elde edilen sonuçlara göre; vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı ve kütlesi, relatif bacak kuvveti ve dikey sıçrama açısından gruplar arası fark olmadığı, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yağsız vücut kütlesi, bacak kuvveti, esneklik ve anaerobik güç özelliklerinde ise profesyonel futbolcuların daha yüksek değerlere sahip oldukları belirlenmiştir.Keywords
Profesyonel, Amatör, Futbol, Motorik Özellikler

Abstract

The study was aimed to compare the footballers from Turkish Super League and Super Amateur League in terms of body compositions and motor skills. 30 professional footballers from super league level and 30 amateur footballers who have played for champion amateur teams participated in the study voluntarily. Body compositions of the participants were measured by Tanita TBF300 (Japan), leg strength by Takei dynamometer (Japan), vertical jump by Takei jump meter (Japan) and range of motion by sit-reach test. Anaerobic power was calculated with Lewis Formula. Motor skills measurements were repeated twice with five minutes’ intervals and the highest values were recorded. The data were analyzed by t-test of SPSS at 95% confidence level. As a result, it was found that professional footballers have higher results in age, body weight, height, fat-free mass, leg strength, range of motion and anaerobic power however, no differences were found between the groups on the variables body mass index, body fat mass and percentage, vertical jump and relative strength characteristics.Keywords
Professional, Amateur, Football, Motor Skills

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri