Chief Editor(s)

Cilt 7 Sayı 2


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Ümit Doğan ÜSTÜN
Editor(s)

Hatay  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Recep Karatepe , Surhat Muniroğlu, Erdem Subak  
Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Derecelerinin Aerobik Güç ile İlişkisinin İncelenmesi

 7-2, Pp,93-102

Evaluation of Relation Between Repeated Sprint Times and Aerobic Power on Young Football Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.132
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Can Çavin Otkan , Cihan Ulun, Tekin Çolakoğlu  
Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademisyenlerin Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin İncelenmesi

 7-2, Pp,211-222

The Examination of Information Sharing Levels of Academicians Working in the Field of Sports Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.149
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan Çimen , Alparslan Ünveren, Mert Kayhan, Mustafa Topraklı  
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

 7-2, Pp,103-114

Investigation of the Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Eating Attitudes of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.136
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Leyla Kaya , Murat Özmaden, Oruç Ali Uğur  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

 7-2, Pp,115-123

Analyzing the Reading Habits of Sports Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.137
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Onur Mutlu YAŞAR , Caner Özgen, Nedim Malkoç, Erdal Bal  
Developing Scale for Barriers to Participation in Outdoor Sports

 7-2, Pp,124-135

Developing Scale for Barriers to Participation in Outdoor Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.138
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selda Kocamaz Adaş , Zafer Çimen, Mücahit Dursun  
Amatör Spor Kulüplerinin Çevrimiçi Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı

 7-2, Pp,136-150

Amateur Sports Clubs’ Social Media Usage as a Tool for Online Marketing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.141
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pelin Taştan  
Sporcularda Uykusuzluğun Aromaterapi ile Tedavisi

 7-2, Pp,151-158

Treatment of Insomnia with Aromatherapy in Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.142
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan Pancar  
The Effect of Open and Closed-Skill Sports on Cognitive Functions

 7-2, Pp,159-166

The Effect of Open and Closed-Skill Sports on Cognitive Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.143
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Çelebi , Tayfun Kaya  
15-19 Yaş Karate Sporcularının Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

 7-2, Pp,167-176

Investigation of the Leisure Satisfaction of 15-19 Age Karate Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.146
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meriç Özsu , Bilgehan Tekin  
Beşiktaş Futbol A.Ş.’ Nin Oran Analizi ve UEFA Finansal Fair Play Kriterlerine Uygunluğu

 7-2, Pp,177-210

Beşiktaş Futbol A.Ş.'s Ratio Analysis and Compliance with UEFA Financial Fair Play Criteria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.147
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |