Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


15-19 Yaş Karate Sporcularının Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırma, ortaöğretimde öğrenim gören 15-19 yaş karate sporcularının serbest zaman doyum düzeylerinin cinsiyet, yaş ve spor yapma süresine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 114 erkek ve 146 kadın olmak üzere 260 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Serbest Zaman Doyum Ölçeği Türkçe formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 22 paket program kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için 95% güven aralığında Mann Whitney U ve Kruskall Wallis non parametrik testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sporcuların serbest zaman doyum düzeylerinde cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).Keywords
Karate, serbest zaman doyum, sporcu öğrenci

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni Dizin

  Dergimiz Semantic Scholar tarafından listelenmeye başlamıştır.


  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri