Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Derecelerinin Aerobik Güç ile İlişkisinin İncelenmesi
(Evaluation of Relation Between Repeated Sprint Times and Aerobic Power on Young Football Players )

Author : Recep Karatepe  , Surhat Muniroğlu, Erdem Subak  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 93-102
    


Summary

Günümüz futbolunda futbolcuların sık sık mevki değiştirdikleri ve bu mevki değişimleri sırasında tekrarlı sprintleri sıklıkla uygulaması gerektiği görülmektedir. Tekrarlı sprintlerin futbolda sıklıkla uygulanması gerekmesi, futbolda aerobik gücün yanında anaerobik kapasitenin de önemini arttırmaktadır. Bu araştırmanın amacı, tekrarlı sprint derecelerinin aerobik güç ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, Ankara’da ve Antalya’da, profesyonel futbol takımlarının alt kategorilerinde mücadele eden, 15-18 yaş grubundan 97 futbolcu dahil edilmiştir. Oyuncuların demografik özellikleri kaydedilmiştir. Futbolculara Yo-Yo testi ve tekrarlı (intermittent) sprint testi uygulanmıştır. Verilerin analizi için Pearson Çarpımlar Momenti Korelasyonu Testi ve mevkiler arası farklar için One-Way ANOVA Testi uygulanmış ve 0.05 hata ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda maxVO2 değeri yüksek olan sporcuların tekrarlı sprint yorgunluk indeksi değerleri daha düşük olduğu görülmüştür. Sprint zamanları toplamı düşük olan sporcuların maxVO2 değerlerinin yüksek olduğu kaydedilmiştir ancak ilişki katsayısı (r = - 0.273) düşüktür. Sprint zamanları toplamı değerleri, başarılı olandan başlanarak mevkilere göre sıralandığında; forvet, orta saha, defans ve kaleci şeklindedir. Yorgunluk değerlerine göre sıralandığında ise; orta saha, defans, forvet, kaleci şeklinde bulunmuştur. Aerobik gücün yüksek olmasının, sporcuların tekrarlı sprint performansını olumlu yönde etkilediği kaydedilmiştir. Elde edilen verilere göre, aerobik güç seviyesi yüksek olan sporcuların sprint için ihtiyaç duyulan acil enerji kaynağı olan ATP-CP’yi daha çabuk yerine koyabildiği düşünülebilir. Futbol antrenmanlarında, tekrarlı sprintlerin yanında, aerobik güç antrenmanlarına da yer verilmesi futbolcuların performansının arttırılması için önemli olabilir. Ayrıca bazı mevkilerdeki sporcuların maxVO2 değerleri takım içerisindeki diğer sporculara göre düşük bulunmuştur. maxVO2 değerleri düşük olan sporcuların yorgunluk indeksi değerleri de performans açısından daha düşük değerde bulunmuştur. Aerobik dayanıklılık antrenmanlarının mevkilere göre tasarlanarak uygulanması, takımdaki tüm mevkiler için performansı olumlu yönde etkileyebilir.Keywords
Futbol, tekrarlı sprint, aerobik güç

Abstract

In today's football, it is seen that footballers change positions frequently; therefore, they should apply repeated sprints frequently during these positions changes. Intermittent sprints need to be applied frequently in football, increasing the importance of anaerobic capacity and aerobic power in football. The purpose of this study was to investigate the relationship between intermittent sprint degrees and aerobic power. Ninety-seven footballers aged between 15-18 who are competing in the infrastructure of professional football teams from Ankara and Antalya were included in the research. The demographic characteristics of the players were recorded. Yo-Yo test and repeat (intermittent) sprint test were applied to football players. Pearson Product Moment Correlation Test for data analysis and One-Way ANOVA Test for differences between sites were compared with 0.05 error. As a result of the analysis, it was seen that the athletes with high maxVO2 value had lower sprint fatigue index values. It was noted that the athletes with short sprint times have a high maxVO2 value, but the correlation coefficient (r = - 0.273) was low. When the sprint time sum values were listed starting from the successful ones in terms of positions, they were striker, midfielder, defender, and goalkeeper. It was found as midfielder, defender, striker, and goalkeeper when ranked by fatigue values. The high aerobic power positively affects the athlete's intermittent sprint performance. According to the data obtained, it can be thought that athletes with high aerobic power can replace ATP-CP needed for sprinting more quickly. It is recommended for football players' performance that it includes aerobic power training and intermittent type sprints in football training. Besides, the athletes' maxVO2 values in some positions were found lower than the other athletes in the team. The fatigue index values of athletes with low maxVO2 values were also lower in terms of performance. The application of aerobic endurance training adapted to the positions can positively affect the performance of all positions in the team.Keywords
Soccer, intermittent sprint, aerobic power

Advanced Search


Announcements

  Yeni Dizin

  Dergimiz Semantic Scholar tarafından listelenmeye başlamıştır.


  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri