Abstract


Beşiktaş Futbol A.Ş.’ Nin Oran Analizi ve UEFA Finansal Fair Play Kriterlerine Uygunluğu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 1995 yılında dernek statüsünden çıkarak hem yönetimsel hem de finansal açıdan profesyonelleşmek için şirket statüsüne geçme çalışmalarına başlamıştır. Futbol pazarındaki finansal gelirden daha çok pay almak ve bu gelir ile daha güçlü kadrolar kurmak isteyen Beşiktaş 2002 yılında halka arzını gerçekleştirmiştir. Rakipleri ile rekabette pazara hakim olmak isteyen kulüp yayın geliri, sponsorluk ve katılım gelirleri ile yüksek transfer ücretleri ve oyuncu maaşları ödemiştir. Bu harcamalar ise kulübün gelir-gider dengesini olumsuz olarak etkilemiştir. Avrupa’da hızla ticarileşen futbolun finansal olarak sürdürebilirliğini korumak için UEFA bir takım önlemler almaya başlamıştır. UEFA tarafından geliştirilen ve uygulanmaya başlanan Finansal Fair Play kriterleri kulüpleri borç bataklarından kurtulmalarını ve futbol yaşamlarını sürdürebilmelerini amaçlamaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Jimnastik Kulübünün finansal performansı oran analizi yöntemi ile ölçülmüştür. Sektörü oluşturan Borsa İstanbul’da halka açık faaliyet gösteren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Kulüpleri halka arz modelleri ile Beşiktaş A.Ş. arasında farklılıklar göstermektedir. BJK A.Ş., diğer kulüplerden farklı olarak halka arzında futbol şubesine ilişkin tüm gelir ve giderlerini Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmiştir. Diğer üç kulüp, kulüplerinin hemen hemen tüm gelirlerini halka arz olan Sportif A.Ş.’lerine devrederken gider olarak bazı belli gider kalemlerini devretmiştir. Bu nedenle Beşiktaş JK A.Ş. ‘nin oran analizi sonuçları sektör ortalamalarıyla farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda kulübün UEFA Finansal Fair Play Kriterlerine ve Başa Baş Kuralı esasına uygunluğunun analizi yapılmıştır. BJK, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına uygun olarak taahhütlerini yerine getirmiş olsa da kronikleşen nakit sıkıntısının gelecek yıllarda kulübün faaliyetlerini sürdürmekte sorun yaratacağı anlaşılmaktadır.Keywords
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, oran analizi, UEFA finansal fair play kriterleri
Reference