Beşiktaş Futbol A.Ş.’ Nin Oran Analizi ve UEFA Finansal Fair Play Kriterlerine Uygunluğu
(Beşiktaş Futbol A.Ş.'s Ratio Analysis and Compliance with UEFA Financial Fair Play Criteria )

Author : Meriç Özsu  , Bilgehan Tekin  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2020
Number : 7-2
Page : 177-210
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.147
    


Summary

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 1995 yılında dernek statüsünden çıkarak hem yönetimsel hem de finansal açıdan profesyonelleşmek için şirket statüsüne geçme çalışmalarına başlamıştır. Futbol pazarındaki finansal gelirden daha çok pay almak ve bu gelir ile daha güçlü kadrolar kurmak isteyen Beşiktaş 2002 yılında halka arzını gerçekleştirmiştir. Rakipleri ile rekabette pazara hakim olmak isteyen kulüp yayın geliri, sponsorluk ve katılım gelirleri ile yüksek transfer ücretleri ve oyuncu maaşları ödemiştir. Bu harcamalar ise kulübün gelir-gider dengesini olumsuz olarak etkilemiştir. Avrupa’da hızla ticarileşen futbolun finansal olarak sürdürebilirliğini korumak için UEFA bir takım önlemler almaya başlamıştır. UEFA tarafından geliştirilen ve uygulanmaya başlanan Finansal Fair Play kriterleri kulüpleri borç bataklarından kurtulmalarını ve futbol yaşamlarını sürdürebilmelerini amaçlamaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Jimnastik Kulübünün finansal performansı oran analizi yöntemi ile ölçülmüştür. Sektörü oluşturan Borsa İstanbul’da halka açık faaliyet gösteren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Kulüpleri halka arz modelleri ile Beşiktaş A.Ş. arasında farklılıklar göstermektedir. BJK A.Ş., diğer kulüplerden farklı olarak halka arzında futbol şubesine ilişkin tüm gelir ve giderlerini Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmiştir. Diğer üç kulüp, kulüplerinin hemen hemen tüm gelirlerini halka arz olan Sportif A.Ş.’lerine devrederken gider olarak bazı belli gider kalemlerini devretmiştir. Bu nedenle Beşiktaş JK A.Ş. ‘nin oran analizi sonuçları sektör ortalamalarıyla farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda kulübün UEFA Finansal Fair Play Kriterlerine ve Başa Baş Kuralı esasına uygunluğunun analizi yapılmıştır. BJK, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına uygun olarak taahhütlerini yerine getirmiş olsa da kronikleşen nakit sıkıntısının gelecek yıllarda kulübün faaliyetlerini sürdürmekte sorun yaratacağı anlaşılmaktadır.Keywords
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, oran analizi, UEFA finansal fair play kriterleri

Abstract

Beşiktaş JK started to move from association status to company status in 1995 to become professional both from administrative and financial perspective. Beşiktaş, who wanted to get a greater share of the financial revenue in the football market and to establish stronger teams with this revenue, made its public offering in 2002. Club looking to dominate the market in competition with rivals broadcasting revenue paid high transfer fees and player salaries, with sponsorship and participation revenues. These expenditures negatively affected the income-expense balance of the club.  In order to maintain the financial sustainability of football, which is rapidly becoming commercialized in Europe, UEFA has begun to take a number of measures. Developed and implemented by UEFA, “Financial Fair Play” aims to help clubs get out of debt swamps and get on with their football lives. In this study, the financial performance of Beşiktaş JK whose shares are traded in Borsa İstanbul was measured by the ratio analysis method. Galatasaray, Fenerbahçe and Trabzonspor Clubs, which operate publicly in Borsa Istanbul, which make up the sector and Beşiktaş A.Ş. differ between. Unlike other clubs, Beşiktaş club transferred all its income and expenses related to the football branch to Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. While the other three clubs transferred almost all of their club's revenues to the public offering, Sportif A.Ş. transferred some certain expense items as expenses. Therefore, Beşiktaş JK A.Ş. The ratio analysis results of differ from the sector averages. At the same time an analysis of the club's compliance with UEFA Financial Fair Play criteria and head-to-head rule basis was carried out. Although Beşiktaş JK has fulfilled its commitments in accordance with its Financial Fair Play agreement with UEFA, it is understood that the chronic cash shortage will cause problems for the club to continue its operations in the years to come.Keywords
Besiktaş JK, ratio analysis, UEFA financial fair play