Chief Editor(s)

Cilt 6 Sayı 2


Chief Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Editor(s)
Nurullah Emir Ekinci, Halit Harmancı, İlyas Görgüt, Osman Gümüşgül, Utku Işık
Hatay  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mustafa Vural Adem Özdemir, Harun Özdemir, Yaşar Çoruh, Alper Tunga Peker, Serkan Zengin  
LİSE DÜZEYİNDEKİ MİLLİ SPORCULARIN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

 2, Pp,106-114

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENT NATIONAL ATHLETES' SELF-ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.90
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bülent Gürbüz Sercan Kural, Oğuz Özbek  
SPORDA SALDIRGANLIK VE ÖFKE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 2, Pp,206-217

COMPETITIVE AGGRESSIVENESS AND ANGER SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.94
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Velittin Balcı Özge Yavaş Tez  
SERBEST ZAMAN NOSTALJİ ÖLÇEĞİ (SZNÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 2, Pp,218-229

LEISURE NOSTALGIA SCALE: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.99
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Senanur Doğusan Funda Koçak  
CİDDİ SERBEST ZAMAN KATILIMINDA KADIN UZUN MESAFE KOŞUCULARININ DENEYİMLERİNİN ÖZ BELİRLEME KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

 2, Pp,230-249

WOMEN LONG-DISTANCE RUNNERS’ EXPERIENCES IN SERIOUS LEISURE PARTICIPATION WITH RESPECT TO SELF-DETERMINATION THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.103
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şıhmehmet Yiğit İbrahim Dalbudak  
INVESTIGATION OF THE SELF-ESTEEM LEVELS OF INTERNATIONAL STUDENTS

 2, Pp,115-122

INVESTIGATION OF THE SELF-ESTEEM LEVELS OF INTERNATIONAL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.95
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan Karabacak Levent Atalı  
KONUT PROJELERİNDE SPOR VE REKREASYON ALANLARININ İNCELENMESİ

 2, Pp,123-131

INVESTIGATION OF SPORTS AND RECREATION AREAS IN HOUSING PROJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.96
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alper Tunga Peker Mine Taşkın, Mustafa Vural, Yaşar Çoruh, Serkan Zengin  
GÜREŞÇİ ÇOCUKLARDA BAZI KOORDİNATİF YETENEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 2, Pp,132-142

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOME COORDINATIVE ABILITIES OF CHILDREN WRESTLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.97
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Reza Behdari Erdal Zorba, Mehmet Göktepe, Recep Soslu, Şakir Bezci  
SEDANTER VE MASA TENİSİ OYUNCULARININ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

 2, Pp,143-149

INVESTIGATION OF EYE MOVEMENTS OF SEDENTARY AND TABLE TENNIS PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.87
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuz Özbek -  
AKADEMİK MOTİVASYON VE OKUL İMAJI İLİŞKİSİ

 2, Pp,150-162

ACADEMIC MOTIVATION AND SCHOOL IMAGE RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.93
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatmanur Çakır Rabia Hürrem Özdurak Sıngın  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA YÖNELİK TUTUM VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

 2, Pp,163-178

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND INTERNET ADDICTION IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.102
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Velittin Balcı Övünç Erdeveciler, Ülkü Altınsoy  
AKADEMİSYENLERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 2, Pp,179-194

AN INVESTIGATION ON ACADEMICS’ EMOTIONAL LABOUR LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.98
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tolga Şahin Mevlüt GÖNEN  
THE EFFECT OF THE COACH-ATHLETE RELATIONSHIP ON THE ATHLETES' LEVEL OF ANGER

 2, Pp,195-205

THE EFFECT OF THE COACH-ATHLETE RELATIONSHIP ON THE ATHLETES' LEVEL OF ANGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.101
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |