Abstract


KONUT PROJELERİNDE SPOR VE REKREASYON ALANLARININ İNCELENMESİ

Konut proje alanları kentsel yaşam kalitesini arttıran en önemli unsurlardan olmalarının yanı sıra hızlı kentleşme etkisi ile günden güne önem kazanan ve birçok açıdan işlevsel bölgelerdir. Bu çalışma ile konut projelerinde bireylere sunulan spor ve rekreasyon alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri boyutunda yazılı veri kaynaklarının analizini kapsayan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk ve ark., 2012). Doküman incelemesi Kocaeli İli sınırlarında faaliyet gösteren 24 inşaat/konut firmasının 29 adet konut projesini kapsamaktadır. Doküman incelemesi süreci aşamalarına göre dokümana ulaşma, dokümanların orijinalliğinin kontrol edilmesi, kullanım izni, dokümanların anlaşılması ve analiz edilmesi, son aşama olarak verilerin kullanılması yolu izlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Araştırma verileri konut projelerinin tanıtımına yönelik inşaat/konut firmalarının hazırladıkları katalog, kitapçık ve broşürlerden elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre konut projeleri içerisinde yaklaşık olarak 3188 konutun yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca projeler içerisinde 21 farklı başlıkta konut projelerinde 22 yüzme havuzu, 22 çocuk oyun alanı, 17 fitness, 15 basketbol sahası, 8 sosyal donatı ve 8 sauna olmak üzere 92 adet sportif ve rekreasyon alanları yer almaktadır. Bunların yanında konut projelerinde çevrede yer alan spor tesisleri, sosyal yaşam alanları, rekreasyon alanları ve diğer cazip yerler belirtilmiştir. Sonuç olarak incelenen konut projelerinin bir çoğunda spor ve rekreasyon alanları konutta yaşayanlara sunulmak üzere belirtilmiştir. Yaşam alanın içerisinde yer alacak bu tür projelere yönelik yer seçimi ve alanların inşası sonrası hizmete sunulması süreçleri önem arz etmektedir. Konut projelerinde yer alacak spor ve rekreasyon alanlarının planlama ve hizmet vermesi boyutunda akademik çalışmaların yapılması araştırmacılar tarafından önerilmektedir.Keywords
konut, Yaşam alanı, rekreasyon, spor
Reference