Chief Editor(s)

Cilt 8 Sayı 2 Ağustos 2021


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Ümit Doğan Üstün
Editor(s)

Hatay  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yıldız Yaprak , Fikret Öztürk  
Tenisçi ve Badmintoncular Özelinde Yapılan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanı (HIIT) Çalışmalarının İncelenmesi

 8-2, Pp,155-163

Investigation of High-Intensity Interval Training (HIIT) Studies in Tennis and Badminton Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.155
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurettin Ersin Uzun , Tuba Kızılet Bozdoğan, Ali Kızılet  
Maksimum Oksijen Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Aralıklı Dayanıklılık Testlerinden Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1) ve 30-15 IFT’nin Formüllerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

 8-2, Pp,268-280

Valuation of the Reliability of the Formulas of the Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Level 1) and 30-15 IFT, which are Intermittent Endurance Tests Used to Determine Maximum Oxygen Capacity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.221
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Merve Nur Bircan , Hakan Ünal  
Akademik Güdülenmenin Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)

 8-2, Pp,164-180

Examining Academic Motivation According to Personality Types (The Sample of Faculty of Sports Sciences)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.160
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özge Yavaş Tez , Pınar Güzel Gürbüz, Melike Esentaş  
Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterliğinin Rekreasyonel Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

 8-2, Pp,181-197

Regulatory Role of Gender in the Effect of Outdoor Recreation Self-Efficacy on the Recreational Risk-taking Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.164
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kübra Kaya , İsmail Kaya, Adem Poyraz, Çiğdem Yıldızçiçek  
Investigation of the Effects of a 12 Week Recreation Exercise Programme on Hand Grip Strength, Back Strength, Leg Strength, Elasticity and Body Composition of Sedentary Female

 8-2, Pp,198-207

Investigation of the Effects of a 12 Week Recreation Exercise Programme on Hand Grip Strength, Back Strength, Leg Strength, Elasticity and Body Composition of Sedentary Female
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.168
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hakan AKDENİZ , Özlem Keskin, Kemal Erdoğan  
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumlarının Öz güvenlerine Etkisinin İncelenmesi

 8-2, Pp,217-229

Examination of Leisure Attitudes' Effect on Self-Confidence Levels of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.172
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burak GÜRER  
Serbest Zaman Motivasyonu Olarak Macera Rekreasyonuna Katılan Gençlerin Özgüvenlerinin İncelenmesi

 8-2, Pp,230-243

Investigation of Self-Confidence of Young People Participating in the Adventure Recreation as a Leisure Motivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.173
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mihri Barış Karavelioğlu , Gizem Başkaya, Batıkan Karavelioğlu  
Futbolcu Çocuklarda Farklı Isınma Protokollerinin Sürat ve Dikey Sıçrama Performansına Etkisinin İncelenmesi

 8-2, Pp,244-256

Examination of the Effect of Different Warm-Up Protocols on Speed and Vertical Jump Performance in Child Soccer Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.175
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Neslihan Akçay , Merve Çoban, Melike Nur Akgül, Mahmut Esat Uzun, Mustafa Şakir Akgül  
Taekwondo Eğitimi Alan 13-14 Yaş Çocuklarda Tabata Egzersizlerinin Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılığa Etkisi

 8-2, Pp,257-267

The Effect of Tabata Exercises on Muscular Strength and Muscular Endurance in Children Aged 13-14 who Received Taekwondo Training
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.177
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdal ZORBA , Musa Şahin, İsa Doğan, Kürşat Acar  
Examination of the Relationship between Anthropometric Characteristics of Elite Wresters and Their Strength and Vertical Jump Performance

 8-2, Pp,208-216

Examination of the Relationship between Anthropometric Characteristics of Elite Wresters and Their Strength and Vertical Jump Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.169
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |