Tenisçi ve Badmintoncular Özelinde Yapılan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanı (HIIT) Çalışmalarının İncelenmesi
(Investigation of High-Intensity Interval Training (HIIT) Studies in Tennis and Badminton Players )

Author : Yıldız Yaprak  , Fikret Öztürk  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-2
Page : 155-163
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.155
    


Summary

Bu derlemenin amacı, tenis ve badmintonda uygulanan yüksek şiddetli interval antrenmanları (HIIT) ile ilgili çalışmaları incelemektir. Tenis ve badminton müsabaka süresine bakıldığında aerobik bir spor gibi görülmektedir. Ancak müsabaka içerisinde kısa ve yüksek şiddetteki ralliler aynı zamanda anaerobik bir spor olduğunu da göstermektedir. Uzayan müsabakaların içerisinde 8-10 saniye süren çok yüksek şiddette ve aralıklı ralliler söz konusudur. Yani her iki spor dalı da müsabaka sırasında hem aerobik, hem de anaerobik dayanıklılık gerektirir. Bu dayanıklılık sadece müsabaka için değil, antrenman seansı için de çok önemlidir. Çünkü antrenmanın verimli bir şekilde yürütülmesi için dayanıklılık gerekmektedir. Bu nedenle antrenörler sezon başı genel hazırlık döneminde önce aerobik dayanıklılığı geliştirmek isterler. Klasik dayanıklılık geliştirme yönteminde antrenman seansı en az 45-50 dakika sürmekte ve haftada en az 3 seansı içermektedir.  Bu dönemde teknik ve taktik çalışmalar ikinci planda olduğu için dayanıklılığı geliştirmek için zaman konusunda bir problem yoktur. Ancak sezon ilerledikçe özel hazırlık ve yarışma periyodunda teknik-taktik çalışmalar ağırlık kazandığında aerobik ve anaerobik dayanıklılığı koruyabilmek için gerekli zamanı bulmak zor olacaktır. Yapılan çalışmalar HIIT’ in bu zaman problemini ortadan kaldırabilecek özellikte olduğunu, çok kısa süren bir antrenman metodu olmasına rağmen aerobik ve anaerobik dayanıklılığı geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
HIIT, Tenis, Badminton, Aerobik Dayanıklılık

Abstract

The aim of this review was to examine the studies on high-intensity interval training (HIIT) applied in tennis and badminton. Considering the duration of the tennis and badminton match, these sports are seen as an aerobic sports. However, the short and high intensity rallies in the tennis match also show that it is an anaerobic sport, at the same. There are very high intensity and intermittent rallies lasting 8-10 seconds in prolonged competitions. In other words, both sports require both aerobic and anaerobic endurance during the competition. This endurance is very important not only for the match, but also for the training session as endurance is required for training to be carried out efficiently. Therefore, coaches want to develop aerobic endurance first during the general preparation period at the beginning of the season. In the classical endurance training method, the training session is planned at least 45-50 minutes and 3 times per week. During this period, technical and tactical training are secondary, so there is no time problem to improve endurance. However, as the season progresses, it will be difficult to find the necessary time to maintain aerobic and anaerobic endurance when technical-tactical training becoms important in the special preparation and competition period. Studies show that, HIIT eliminates this time problem, and although it is a very short training method, it is effective in improving aerobic and anaerobic endurance.Keywords
HIIT, Tenis, Badminton, Aerobic Endurance