Chief Editor(s)

cilt 3 sayı 1


Chief Editor(s)
Halil Bişğin, Mehmet Demirel
Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Kütahya  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Alp Çelik  
Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi

 3(1), Pp,1-9

The Evaluation of Federations’ Administrative Issues from the Views of Executives

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cem Sinan Aslan Sabri Ürgüp  
Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi

 3(1), Pp,10-20

Investigation of Sport Branches of a Group of Physical Education and Sports School Students

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan Akın Aslan Kalkavan, Meryem Gülaç  
Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

 3(1), Pp,21-32

Comparison of 10-11 Years Old Athletes participating in Interscholastic Competitions and Non-Athletes Children’s Fundamental Motor Skills

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

SİNAN AKIN Oğuzhan Yüksel  
Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 3(1), Pp,33-40

The Evaluation of Athlete and Non-Athlete Mentally Retarded Children’s Dynamic Balance Level

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serhat Turan Hacı Mustafa Akgül  
10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi

 3(1), Pp,41-48

The Effect of Gender on Sprint Performance of 10-13 Aged Middle School Students

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül Yapıcı Eray Aydın, Eylem Çelik, Gizem Başkaya  
Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

 3(1), Pp,49-60

The Comparison of Motoric Characteristics of Young Soccer Players According to Their Playing Positions

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Reza Behdari Erdal Zorba, Mehmet Göktepe, Metin Bayram  
9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi

 3(1), Pp,61-69

Anthropometric Characteristics, Body Composition and Somatotype of 9-12 Years Old Table Tennis Players

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cihan Ulun A. Azmi Yetim  
Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği

 3(1), Pp,70-81

Examining through the Financial Ratio Analyses over Turkish Football Clubs in terms of Sportive Success and Financial Structure : Example of Galatasaray and Fenerbahce

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |