Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı Bağımsız Spor Federasyonlarında yönetimsel sorunların yönetici perspektifinden değerlendirilmesine ilişkin yöneticilerin görüşlerini almaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Branşlara katılım sağlayan faal sporcu sayısı, madalya sayısı, branşın toplumdaki önceliği, branşın Olimpik olması, temel branşlardan olması gibi temel kriterler eşliğinde, toplam 47 bağımsız spor federasyonu belirlenmiştir. Belirlenen federasyonlarda yönetici olarak görev yapan 15 Federasyon Başkanı, 10 Federasyon As Başkanı, 12 Genel Sekreter ve 10 Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 47 kişi ile gönüllük esasına göre yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yöneticilere; Federasyonların yönetimsel açıdan karşılaştıkları zorluklar nelerdir?, Ülkemizde yönetimsel açıdan spor branşlarının gelişmeme nedenleri nelerdir? Soruları yöneltirmiştir. Araştırmada elde edilen veriler görüşme tekniği ile toplanmış, araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu biçimlendirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile yapılmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada federasyonların en önemli sorunlarından biri olarak ekonomik durum ön plana çıkmıştır. Ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları, öz gelirlerinin yetersizliği federasyon yöneticilerinin karşılaşmış oldukları en önemli sorunlar bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma ile ortaya çıkan sorun alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda federasyonların daha fazla parasal desteğe ihtiyaç duydukları ifade edilebilir.Keywords
spor federasyonu, yönetim, spor genel müdürlüğü

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri