Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması
(The Comparison of Motoric Characteristics of Young Soccer Players According to Their Playing Positions )

Author : Ayşegül Yapıcı  Eray Aydın, Eylem Çelik, Gizem Başkaya  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 49-60
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.30
    


Summary

Çalışmanın amacı; genç futbolcularda 10 – 30 m sürat, çeviklik, esneklik, durarak uzun atlama ve yo-yo 1 testlerinin mevkilere göre karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmaya Denizlispor Kulubü genç futbol takımındaki 18-22 yaşları arasında 36 futbolcu (Xyaş: 18.13 ± 0.88 yıl, Xboy: 175.13±11.58 cm, Xva: 65.68 ± 11.52 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere esneklik, çeviklik, durarak uzun atlama, 10-30 m sürat ve yo-yo 1 testi uygulanmıştır. Yo-yo 1 testinde kat ettiği mesafe hesaplanmış, esneklik, çeviklik, durarak uzun atlama, 10 m ve 30 m sürat ölçümlerinde ise 2 hak tanınmış ve en iyi dereceleri alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde futbolcuların motor özelliklerine ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmıştır. Futbolcuların mevkilere göre motorik özellikleri arasındaki fark Tek Yönlü Varyans Analizi ile test edilmiş, gruplar arasındaki fark ise Tukey post-hoc analizi ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri alınmıştır. Mevkiler arası yapılan analizde orta saha ve forvet arasında 30 m sürat testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Defans ile orta saha ve defans ile forvet arasında yo-yo 1 testinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Defans ile orta saha arasında zigzag testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları; antrenörlere, genç futbolcuların motorik özelliklerine göre mevkilere (defans - orta saha -forvet) yönlendirilmesi ve bu mevkilerde oynayan oyuncuların bu motorik özelliklere göre eksik yönlerinin tamamlayacak antrenmanların kullanılması yönünde yardımcı olacaktır.Keywords
Futbol, Sürat, Esneklik, Dayanıklılık, Çeviklik

Abstract

The purpose of this study was to compare motoric features, 10-30m speed, agility, flexibility, standing long jump and yo-yo 1 test according to playing position at young soccer players. 36 football players (Xage: 18.13 ± 0.88 year, Xheight: 175.13±11.58 cm, Xweight: 65.68 ± 11.52 kg) from the Denizlispor clup participated voluntarily in this study. 10-30m speed, agility, flexibility, standing long jump and yo-yo 1 test were applied. In yo-yo 1 test was measured in distance which is covered by players. The other performance tests measurements were given two trial and took the best score. The data are reported as means and standard deviations. Data were analyzed using a one-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures, posthoc comparisons by using Tukey’s “honestly significantly different” test for pair wise comparisons. The statistical significance was set at p<0.05. When compared midfield and forward players’ between 30m speed test statistically significantly difference was found (p<0.05). Defender and midfield players’ between yo-yo 1 test and defender and forward players’ between yo-yo 1 test measurement statistically significantly difference was found (p<0.05). Defender and midfield players between zigzag test statistically significantly difference was found (p<0.05). The findings of the present study indicated that motoric features according to playing position (defender-midfield-forward) at young soccer players’ values were important in order to inform the trainer for development about team’s performance.Keywords
Soccer, Speed, Flexibility, Endurance, Agility