Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği
(Examining through the Financial Ratio Analyses over Turkish Football Clubs in terms of Sportive Success and Financial Structure : Example of Galatasaray and Fenerbahce )

Author : Cihan Ulun  A. Azmi Yetim  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 70-81
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.32
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki şirketleşen iki büyük futbol kulübünün sportif başarı ve mali yapı açısından analizini yapmaktır. Bu kulüpler, Şirketleşme sebebiyle ticari işletme statüsünde ele alınmıştır. Ticari işletme niteliğindeki bu kulüplerde yönetim başarısı için ticari ve sportif çıktılar oldukça önemlidir. Sportif şirketlerde sportif ve mali analizlerin doğruluğu kritik öneme sahiptir. Bu sebeple işletme bilimini kapsamında yer alan finansal oran analizlerinden faydalanılmıştır. Analizler, “Spor Toto Süper Lig”de ve “UEFA Avrupa Kupalarında” nispeten daha başarılı konumdaki iki büyük futbol kulübü olan Galatasaray Futbol Kulübü (Galatasaray Sportif A.Ş.) ile Fenerbahçe Futbol Kulübü (Fenerbahçe Futbol A.Ş.) üzerinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara göre ulusal ligde son 5 sezonda 3 kez şampiyonluk başarısı gösteren Galatasaray Futbol Kulübü’nün aynı dönemde 2 şampiyonluk kazanan Fenerbahçe Futbol Kulübünden daha başarılı olduğu görülmüştür. Aynı dönemde UEFA başarı puanlamasına göre son 5 sezon verileri baz alındığında Galatasaray Futbol Kulübü (Galatasaray Sportif A.Ş.) %29.35’lik farkla daha fazla puan toplama başarısı göstererek her iki kulvarda da rakibine üstünlük sağlamıştır. Mali analizdeki kabul edilebilir oranlar; likidite oranları açısından incelendiğinde “nakit oran” minimum 0.20, “cari oran”ın ise 1-1.5 değerinden daha yüksek değerler alması tercih edilmektedir. Mali yapı bakımından “kaldıraç oranı”nın kabul edilebilir değeri ise 0.50 dolayıdır. Bununla birlikte kaldıraç oranının Türkiye’deki işletmeler için kabul edilebilir düzeyi 0.60’dır. Çalışmada yapılan mali analiz sonuçlarına göre kulüpler açısından nakit ve cari oran değerlerinin istenen değerlerin altında bulunmuştur. Ayrıca mali yapı oranları açısından ise olması gereken düzeyin üzerinde sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum mali açıdan kulüpler için riskli bir yapının göstergesidir.Keywords
Spor Kulüpleri, Sportif Başarı, Mali Yapı, Rasyo (Oran) Analizi

Abstract

The purpose of this study has been to examine two major incorporated Football Clubs in terms of sportive success and Financial structure in Turkey. These clubs are handled as statute of bussiness corporations. Sportive and financial outputs are quite important for the management succes of commercial nature of bussiness corporation. The accuracy of sportive and financial analyses is crucial in sportive corporation. For this reason, financial ratio analysis are used in context(extent) of management science. Thus, the analysis focus on Galatasaray and Fenerbahce which are most successful footbal clubs national and international sportive success in Turkey. To results of the study, Galatasaray is more successful as a football club which won the championship three times at last five season than Fenerbahce which won two times at last five season in Turkey. At the same time, according to the ranking of UEFA, Galatasaray have en edge over fb through showing %29.35 success difference ratio. According to observation of liqudity ratio, “Cash ratio” is min 0.20, “Current Ratios” is higher than 1-1.5 are the prefered values for financial analysis ratio. Although accepted leverage ratio value is 0.50 from perspective of financial structure, this ratio is accepted 0.60 in Turkey. As regard to the consequences of financial analysis, sample clubs have lower Cash and Current Ratios than expected. However, in terms of financial structure, results are found higher than supposed to be. The results of this study shows that financial structure of the sample clubs are quite risky.Keywords
Sport Clubs, Sportive Success, Financial Structure, Ratio Analysis