10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi
(The Effect of Gender on Sprint Performance of 10-13 Aged Middle School Students )

Author : Serhat Turan  Hacı Mustafa Akgül  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 41-48
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.29
    


Summary

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde (10-13 yaş) cinsiyetin 30 metre sprint performansına etkisini araştırmaktır. Araştırmaya 25 kız ve 25 erkek ortaokul öğrencisi olmak üzere 50 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yaş ortalaması 12,36 ± 0,48 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 151,11 ± 5,61 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 42,03 ± 3,63 (kg) olarak, araştırmaya katılan erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12,28 ± 0,45 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 152,28 ± 5,04 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 43,35 ± 1,88 (kg) olarak tespit edilmiştir. Sürat testi için kız grubunun ortalaması 6,33 ± 0,53 sn, erkek grubunun ortalaması 6,17 ± 0,47 sn tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada yer alan gruplar arasında cinsiyetin sürat testi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).Keywords
Sürat, Performans, Cinsiyet

Abstract

The aim of the study was to investigate the effect of gender on the 30 m sprint performance of middle school students (10-13 ages). The study included 25 male and 25 female total 50 middle school students. The mean age of female students was found as 12,36 ± 0,48 (year), the mean body weight as 42,03 ± 3,63 (kg), and the mean height as 151,11 ±5,61 (cm), and the mean age of male students was found as 12,28 ± 0,45 (year), the mean height as 152,28 ± 5,04 (cm), and the mean body weight as 43,35 ± 1,88 (kg). The mean sprint performance of female students was calculated as 6,33 ± 0,53 seconds, and the mean sprint performance of the male students was 6,17 ± 0,47 seconds. As a result the effect of gender on sprint performance was found to be insignificant between the groups (p>0,05).Keywords
Sprint, Performance, Gender