Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi
(Anthropometric Characteristics, Body Composition and Somatotype of 9-12 Years Old Table Tennis Players )

Author : Reza Behdari  Erdal Zorba, Mehmet Göktepe, Metin Bayram  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 3(1)
Page : 61-69
    


Summary

Bu çalışma, masa tenisine ait yetenek modeli çerçevesinde farklı kategorilerde seçilmiş masa tenisçilerin vücut kompozisyonları ve somatotip değerlerini belirlemek ve ilk 12 sırada yer alanlarla karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 9-12 yaş arasında 112 lisanslı erkek masa tenisi sporcusu katılmıştır. Araştırma kapsamında İran’da yapılan İran Ulusal masa tenisi müsabakaları sonucunda elemeyle farklı kategorilerde yer alan (ilk aşamada elenen 53 sporcu C grubu, ikinci aşamaya geçen 47 sporcu B grubu ve ilk 12 sırayı alan sporcu A grubu), toplam 112 erkek masa tenisçi yer almıştır. Sporcuların antropometrik özellikleri ölçülmüştür. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinde anlamlı fark çıkmamıştır (p>0.05). Somatokart üzerinde somatotip değerleri 112 sporcu için mezomorf-endomorf ve ilk 12 sırayı alanlar için dengeli ektomorf çıkmıştır. Somatokart üzerinde her üç düzeyin somatotiplerini değerlendirdiğimizde sporcuların seviyeleri ve performansı yükseldikçe mezomorf-endomorf komponenti azalırken, mezomorf-ektomorf ve dengeli ektomorfta artış saptanmıştır. Vücut kompozisyonunun masa tenisinde ne kadar etkili olduğu açıklığa kavuşmamıştır. Ancak görüldüğü gibi mezomorf-ektomorf bileşeninin birçok sporda önemli olduğu kabul edilmektedir. Bu araştırmada ilk 12 sırayı alanlarda dengeli ektomorf baskın çıkmıştır ayrıca alt sıralamalarda yer alanların VYY ilk 12 sırayı alanlardan daha fazla çıkmıştır.Keywords
Antropometrik, Vücut Kompozisyonu, Somatotip, Masa Tenisi

Abstract

The aims of this study were to describe the anthropometric characteristics, body composition and somatotype of top-level male table tennis players, to compare the first 12 top-level table tennis players with the lower ranked players, and to establish profile chart for total of 112 top-level table tennis players. A total of 112 top-level table tennis players, aged between 9 and 12 years participated in this study. The athletes were divided into three groups, the first 12 (Group A, n=12) and the lower ranked players (Group B, n=47) and (Group C, n=53). In the analysis and comment of the data, One Way Variance Analysis (ANOVA) Test were used. There were no significant differences in anthropometric characteristics, body composition and somatotype among the groups. A mesomorph – endomorph somatotype was registered for total of 112 top-level table tennis players. But analysis, taking into account, revealed a balanced ectomorph somatotype for the first 12 players, and a mesomorph - ectomorph somatotype for B group and a mesomorph - endomorph somatotype for C group. Although the influence of anthropometric characteristics on table tennis performance is not clear yet, it seems obvious that a mesomorph - ectomorph predominance can play a decisive role in any sport, On the other hand, high levels of body fat could have a negative effect on sport performance. Regarding to somatotype assessment, balanced ectomorph was the most important component in the first 12 players. In the present study, a greater body fat mass were observed lower ranked players than first 12 players.Keywords
Anthropometric, Body Composition, Somatotype, Table Tennis

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri