Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında (BESYO) eğitim gören öğrencilerin genellikle spor yapanlar arasından seçildiği ve/veya öğrencilerin tamamının başarılı sporculardan oluştuğu izlenimi topluma hâkimdir. Ancak, özellikle son yıllarda YÖK’ün yaptığı düzenlemelerle LYS puanları ve orta öğretim başarı puanlarının seçme sınav puanlarına yaklaşık %67 oranında etki etmesi ile “BESYO öğrencilerinin sporcu kişilerden oluştuğu” algısı gerçeği tam olarak yansıtmamaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç; bir grup BESYO öğrencisinin spor yapma oranları, yaptıkları spor branşları ve her bir branşın, toplam spor yapan öğrenci sayısına oranının belirlenmesidir. Bu araştırmaya 113’ü kadın, 172’si erkek olmak üzere toplam 285 BESYO öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılardan, “yaş, cinsiyet, eğitim gördükleri bölüm ve sınıf seviyesi, yaptıkları spor branşı ve spor yaşı” bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu doldurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiksel analizleri, SPSS (Ver.22) paket programı içerisinde yer alan “Descriptive Statistics” bölümü kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin %62,1 (177 kişi)’i herhangi bir spor branşı ile uğraştıklarını belirtirken, %37,9 (108 kişi)’u ise hiçbir branşta yarışmacı sporcu olmadıklarını belirtmişlerdir. En çok yapılan spor branşı %25,3 ile futbol olurken, %0,4 ile karate, kayak ve bisiklet en az yapılan branşlar olmuştur.Keywords
Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yapma Oranı, Branşlar

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri