Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sportif yarışmalarda müsabık olan çocukların düzenli olarak spor yapması motor beceri gelişimini olumlu etkileyebilmektedir. Bu araştırmada, okullar arası müsabakalarda badminton ve basketbol dallarında yarışan ve spor yapmayan çocukların bazı motor beceri gelişimleri arasında bir fark olup olmadığını BOT-2 testinin kısa formunu kullanarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmaya Kütahya ilinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında okullar arası müsabakalara katılan 10-11 yaşlarında spor yapmayan 30, Badminton dalında ve Basketbol dalında müsabık olan 30’ar olmak üzere toplam 90 çocuk katılmıştır. BOT-2 testinin kısa formu; çizgi çizme, kâğıt katlama, yıldız kopyalama, kare kopyalama, para aktarma, kol ve bacak senkronizasyonu, el parmağı ve ayak senkronizasyonu, denge, çizgide yürüme, sıçrama, top yakalama, top sektirme, mekik ve şınav olmak üzere seçili 14 parçadan oluşturulmuştur. Değerlendirme 8 alt testte yapılmıştır (İnce Motor Beceri Hassaslığı, İnce Motor Beceri Bütünlüğü, El-Kol Koordinasyonu, El Hüneri, Çift Yönlü Koordinasyon, Denge, Koşu ve Çeviklik, Güç). Nokta puana dönüştürülmüş veriler SPSS 20.0 paket programında Tek Yönlü (One Way) Anova testi ile değerlendirilmiştir. Test sonuçlarına göre tüm alt testlerde gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak düzenli antrenmanın 10-11 yaş grubu çocuklarda motor becerilerin gelişimini olumlu olarak etkilediği gözlenmiştir.Keywords
Badminton, Basketbol, Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi, Temel Motor Beceri

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri