Abstract


10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde (10-13 yaş) cinsiyetin 30 metre sprint performansına etkisini araştırmaktır. Araştırmaya 25 kız ve 25 erkek ortaokul öğrencisi olmak üzere 50 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yaş ortalaması 12,36 ± 0,48 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 151,11 ± 5,61 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 42,03 ± 3,63 (kg) olarak, araştırmaya katılan erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12,28 ± 0,45 (yıl), boy uzunlukları ortalaması 152,28 ± 5,04 (cm), vücut ağırlıkları ortalaması 43,35 ± 1,88 (kg) olarak tespit edilmiştir. Sürat testi için kız grubunun ortalaması 6,33 ± 0,53 sn, erkek grubunun ortalaması 6,17 ± 0,47 sn tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada yer alan gruplar arasında cinsiyetin sürat testi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).Keywords
Sürat, Performans, Cinsiyet
Reference