Abstract


Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

Çalışmanın amacı; genç futbolcularda 10 – 30 m sürat, çeviklik, esneklik, durarak uzun atlama ve yo-yo 1 testlerinin mevkilere göre karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmaya Denizlispor Kulubü genç futbol takımındaki 18-22 yaşları arasında 36 futbolcu (Xyaş: 18.13 ± 0.88 yıl, Xboy: 175.13±11.58 cm, Xva: 65.68 ± 11.52 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere esneklik, çeviklik, durarak uzun atlama, 10-30 m sürat ve yo-yo 1 testi uygulanmıştır. Yo-yo 1 testinde kat ettiği mesafe hesaplanmış, esneklik, çeviklik, durarak uzun atlama, 10 m ve 30 m sürat ölçümlerinde ise 2 hak tanınmış ve en iyi dereceleri alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde futbolcuların motor özelliklerine ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmıştır. Futbolcuların mevkilere göre motorik özellikleri arasındaki fark Tek Yönlü Varyans Analizi ile test edilmiş, gruplar arasındaki fark ise Tukey post-hoc analizi ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri alınmıştır. Mevkiler arası yapılan analizde orta saha ve forvet arasında 30 m sürat testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Defans ile orta saha ve defans ile forvet arasında yo-yo 1 testinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Defans ile orta saha arasında zigzag testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları; antrenörlere, genç futbolcuların motorik özelliklerine göre mevkilere (defans - orta saha -forvet) yönlendirilmesi ve bu mevkilerde oynayan oyuncuların bu motorik özelliklere göre eksik yönlerinin tamamlayacak antrenmanların kullanılması yönünde yardımcı olacaktır.Keywords
Futbol, Sürat, Esneklik, Dayanıklılık, Çeviklik
Reference