Chief Editor(s)

Cilt 6 Sayı 1


Chief Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Editor(s)
Halit Harmancı, İlyas Görgüt, Nurullah Emir Ekinci, Osman Gümüşgül, Utku Işık
Hatay  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Gönül TEKKURŞUN DEMİR Tuğba MUTLU BOZKURT  
DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMU ÖLÇEĞİ (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 1, Pp,1-18

THE DIGITAL GAMING ATTITUDE SCALE (DGAS): A Reliability and Validity Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.79
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birgül Arslan Tuba Melekoğlu  
AEROBİK PERFORMANS VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

 1, Pp,19-28

RELATIONSHIP OF AEROBIC PERFORMANCE AND VENTILATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.78
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan Zengin Alper Tunga Peker  
EĞİTSEL OYUNLARIN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖFKE DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 1, Pp,29-41

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON THE ANGER LEVELS OF MENTALLY DISABLED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.82
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

NAHİT ÖZDAYI  
BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 1, Pp,42-54

EXAMINATION OF CRITICAL THINKINGS OF INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS PARTICIPANT UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.80
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Eyyup Nacar  
ELAZIĞ İL MERKEZİNDE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ SPOR TESİSLERİNİN NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

 1, Pp,55-63

INVESTIGATION OF SPORTS FACILITIE’S IN TERMS OF QUANTITIES AND QUALITIES IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN ELAZIG CITY CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.84
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman Gumusgul Ceren GÜMÜŞGÜL  
THE EFFECT OF RECREATIONAL SPORT PARTICIPATION ON ACADEMIC MOTIVATION

 1, Pp,64-73

THE EFFECT OF RECREATIONAL SPORT PARTICIPATION ON ACADEMIC MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.85
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mihri Barış Karavelioğlu Sait ALTIKAT, Gizem BAŞKAYA, Eda GÖKÇELİK  
HACAMAT UYGULAMASININ SPORCULARDA BAZI PERFORMANS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 1, Pp,74-84

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WET CUPPING APPLICATION ON CERTAIN PERFORMANCE AND BLOOD PARAMETERS OF ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.86
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mert Kerem ZELYURT  
FUTBOL TARAFTARLIĞI, ÖZDEŞLEŞME VE KİMLİK: TARAFTARLIKTAN FANATİZME...

 1, Pp,85-105

BEING A FOOTBALL FAN, IDENTIFICATION AND IDENTITY: FROM BEING A FAN TO FANATICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.81
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |