Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AEROBİK PERFORMANS VE SOLUNUM İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP OF AEROBIC PERFORMANCE AND VENTILATION )

Author : Birgül Arslan  Tuba Melekoğlu  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 19-28
    


Summary

Bireyin egzersiz esnasında tükettiği maksimal oksijen miktarı aerobik kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle araştırmacılar aerobik kapasiteyi belirlemek için maksimal oksijen tüketimini (VO2max) ölçmeye yönelik testleri kullanmaktadır. VO2max solunum sisteminin oksijeni alma ve dolaşım sisteminin dağıtma kapasitesine ve iskelet kaslarının bu oksijeni alabilme ve işleyebilme kapasitesine bağlıdır. Bu nedenle VO2max’ni etkileyen 3 fizyolojik sistem vardır. Dolaşım ve kas sisteminin aksine, solunum sistemi çok yüksek şiddetteki egzersizler esnasında bile gerekli ihtiyacı karşılayabildiği için, aerobik performansı kısıtlayan önemli faktörlerden birisi olarak gösterilmez. Bu araştırmanın amacı aktif sporcuların maksimal oksijen tüketimleri ile solunum parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla araştırmaya 20 antrenmanlı erkek sporcu (24.3 ± 2.7 yıl, 178.1 ± 4.0 cm, 73.3 ± 7.1 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan gönüllülerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, solunum parametreleri ve maksimal oksijen tüketimleri ölçülmüştür. Verilerin dağılımı değerlendirildikten sonra gruplar arasındaki ilişki düzeyleri Pearson Korelasyon testi ile incelenmiştir. Araştırmamız sonucunda VO2max ile maksimal ventilasyon hacmi arasında yüksek korelasyon (r=0.814; p=0.000) ve maksimal tidal hacim ile orta düzeyde korelasyon (r=0.532; p=0.01) tespit edilmiştir. Araştırmalarda aerobik kapasiteyi etkileyen en önemli unsur olarak dolaşım sistemi bildirilmiş olsa da VO2max ile maksimal ventilasyon değerleri arasındaki yüksek korelasyon, solunum sisteminin önemli bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.Keywords
aerobik performans, solunum, ventilasyon, oksijen tüketimi

Abstract

Maximal oxygen consumption during exercise is an important determinant of aerobic capacity. Therefore, researchers use the aerobic tests evaluating maximal oxygen consumption (VO2max) to determine the aerobic capacity. VO2max depends on the capacity of the respiratory and circulatory systems to take up and distribute oxygen, and also the capacity of the muscles to receive and utilize it. Hence, there is three physiological systems affecting VO2max. In contrast to the circulatory and muscle systems, the respiratory system is usually not considered an important limiting factor for aerobic capacity because of its sufficient capacity to cope with the demands during high-intensity exercises. The aim of this research is to investigate the relationship between aerobic capacity and respiratory system parameters. Twenty healthy and trained males (24.3 ± 2.7 years, 178.1 ± 4.0 cm, 73.3 ± 7.1 kg) volunteered to participate in the study. The height, weight, body fat percentage, lean body mass, ventilation parameters, and maximal oxygen consumption were evaluated. After evaluating the distribution of the data, the Pearson Correlation Test was used to determine the relationship status. As a result of our study, a high correlation was found between VO2max and maximal ventilation volume (r=0.814; p=0.000), and a moderate correlation was found between VO2max and tidal volume (r=0.532; p=0.01). Even if the circulatory system was referred as the main factor affecting aerobic capacity in researches, the high correlation in our study results between VO2max and maximal ventilation volume shows that respiratory system should also be considered as an important factor for aerobic capacity.Keywords
aerobic performance, respiratory system, ventilation maximal oxygen consumption

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri