FUTBOL TARAFTARLIĞI, ÖZDEŞLEŞME VE KİMLİK: TARAFTARLIKTAN FANATİZME...
(BEING A FOOTBALL FAN, IDENTIFICATION AND IDENTITY: FROM BEING A FAN TO FANATICISM )

Author : Mert Kerem ZELYURT    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 85-105
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.81
    


Summary

Futbol dünyada en yaygın, en sevilen spor dalıdır. Oynayan, izleyen ve taraftar sayısıyla, her yaştan insanın ilgisini çekmesiyle diğer spor dallarına göre bariz bir farkla öndedir. Futbolun kitleler için taraftarlık, oyun, seyir zevki, deşarj, eğlence, sohbet, iletişim, sosyalleşme gibi işlevlere sahip olması bu spor dalının Türkiye’de de gündelik hayata ve topluma yerleşmesini sağlamıştır. Çok işlevli olması ve kitleselliği futbolun aynı zamanda bir “özdeşleşme” ve “kimlik” alanı haline gelmesini sağlamıştır. Kişilerin gündelik hayattaki birçok tercihini (siyasi parti vs.) kolaylıkla değiştirmesine rağmen tuttuğu takımı başarısızlık durumunda dahi değiştirmemesi önemsiz bir konu değildir. Futbol takımı tutmak bir sportif faaliyetin ötesinde kişilerin bir takım ruhi, manevi ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap verebilir. Aidiyet, kimlik, bağlılık, anlam, güç ihtiyacının tatmin yollarından birisi olabilmektedir. Bu yönleriyle diğer sportif faaliyetlerden farklılaşmış ve toplumsallaşmıştır. Bu çalışmada da futbolun özdeşleşme ihtiyacını karşılayan bir sosyal alan olması ve taraftarlığın bir kimlik biçimine dönüşmesi sorunsallaştırılmıştır. Çalışmada takım tutmanın güçlü ve yaygın bir özdeşleşme alanı olması, gündelik hayattaki taraftarlık pratiklerine yansıyan farklı özdeşleşme görünümleri, stadyumda ve dışındaki kamusal alanlarda kitle/grup duygusu etkisiyle (bireylik yitimi) meydana gelen fanatizm olgusu incelenmiştir. Takımla özdeşleşmenin ve taraftarlığın sporseverlik vs. olumlu işlevleri yanı sıra özdeşleşmenin şiddete varan biçimleri de örneklerle ortaya konulmuştur.Keywords
Futbol, Taraftarlık, Kimlik, Özdeşleşme, Fanatizm, Bireylik Yitimi

Abstract

Football is not only the most popular sport all around the world but also the most common one among sports. With the number of the players, followers and fans, and the interest of people of all ages, football is clearly ahead of other sports branches. The social aspects of football such as being a fan, play, pleasure etc. has let the game to become a part of the society and daily life. Besides, being multidimensional has let the football become an identification area. It is an important matter of today that individuals can easily change their preferences in daily life (political party etc.) easily even if they fail however, it is not a subject matter for their football teams. Being a fan of a football team can respond to the spiritual, spiritual and social needs of an individual beyond being a sporting activity. In this study, it has been problematized that football is a social space that meets the need for identification and that the transformation of prowess into an identity form. Also, different identification views of being a supporter/fan of a football team reflected in the advocacy practices in daily life, and the phenomenon of fanaticism which is caused by mass / group feeling in public places in the stadium and outside was examined.Keywords
Football, Being a Fan, Identity, Identification, Fanaticism, Depersonalization