Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELAZIĞ İL MERKEZİNDE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ SPOR TESİSLERİNİN NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF SPORTS FACILITIE’S IN TERMS OF QUANTITIES AND QUALITIES IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN ELAZIG CITY CENTER )

Author : Eyyup Nacar    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 55-63
    


Summary

İlk ve ortaöğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerde yer alan spor tesislerinin nitelik ve nicelik açısından mevcut durumu tespit edilerek, spor tesislerinin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumların, müfredat programları doğrultusunda kullanım alanları ile yeterlilik ve kapasite düzeylerinin beden eğitimi öğretmenleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya; Elazığ il merkezindeki 62 ilköğretim okulu, 59 ortaokul, 48 lise olmak üzer toplam 169 okuldan oluşmakta olup ve bu okullarda görev yapan 353 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Verilerinin elde edilmesinde SPSS 17,0 paket programından yararlanılarak, yüzde, frekans testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tablolar ile gösterilmiştir. Sonuç olarak; Elazığ il merkezinde bulunan ilk ve orta öğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerdeki mevcut spor tesisleri nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu görüşleri tespit edilmiştir.Keywords
spor tesisi, nicelik, nitelik, yeterlilik

Abstract

By determining the current situation of Sports facilities located in the units providing sports education in secondary education institutions in terms of quality and quantity, the aim is to be investigated the use of physical education and sports training facilities of sports facilities in terms of physical education teachers by using their fields of study and competence and capacity levels in line with the curriculum. Research; A total of 169 schools including 62 primary schools, 59 secondary schools and 48 high schools in the province of Elazığ, and for this research 353 physical education teachers working in these schools have been participated. In the data obtained, SPSS 17.0 package program is used and the percentage, frequency test are applied and the results are presented with tables. As a result, It has been determined that the existing sports facilities in the primary and secondary schools in Elazığ city center are insufficient in terms of quality and quantity.Keywords
sports facility, quantity and quality, proficiency

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri