Chief Editor(s)

cilt 2 sayı 2


Chief Editor(s)
Halil Bişğin, Mehmet Demirel
Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Kütahya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

İsmail Aktaş S. Erim Erhan  
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

 2(2), Pp,40-51

Investigation of Self-Respect and Risk-Taking Level of Individuals doing Sport or not (The Example of Erzurum Province)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alp Çelik Zeki Taş  
Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı

 2(2), Pp,52-58

The Sports Column on National Daily Newspapers

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehibe Akandere Ayşegül Çelik, Mehmet Altın, Gülsüm Baştuğ  
Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi

 2(2), Pp,59-70

The Effect of Sport on Tolerance Level of Secondary School Students against Themselves

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurullah Emir Ekinci Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel, Utku Işık  
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi

 2(2), Pp,71-78

Investigation of Loneliness Perception of High School Students according to Participating in Recreational Activities and Individual Variables

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail Kaya Kadir Gökdemir  
Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

 2(2), Pp,79-86

A Research on the Chronic Effects of Training at High Altitude on Some Physical Characteristics and Some Blood Parameters of the Students from Kastamonu School of Physical Education and Sports

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Altın  
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi

 2(2), Pp,87-96

The Relation of Eating Habits with Obesity in University Students

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |