Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı
(The Sports Column on National Daily Newspapers )

Author : Alp Çelik  Zeki Taş  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2015
Number : 2(2)
Page : 52-58
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.13
    


Summary

Ulusal günlük gazeteler; günlük olayalar hakkında ayrıntılı haberler vermeyi amaçlarlar. Gazetelerin spor sayfaları ise içerisinde köşe yazıları ve sportif aktivitelerle ilgili ayrıntılı spor haberlerinin yer aldığı sayfalardır. Okuyucu kitlesinin gazetelerde baktıkları ilk bölüm spor sayfalarıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yayımlanan ulusal günlük gazetelerin spor içerikli köşe yazılarına ne kadar oranda yer verdiğini incelemektir. Araştırmada ülkemizde yayımlanan dokuz adet ulusal günlük gazetelerin spor sayfaları bir yıl süreyle incelenmiştir. Köşe yazılarının haber sayısı, yayımlandığı sayfa numarası, ne kadar yer verildiği (cm), gazetelerin erişim bilgileri tespit edilmiştir. Gazete alan hesaplamaları, yüzde (%) olarak ve istatistikî değerlendirmeler Microsoft-Excel programında yapılmıştır. Veriler Microsoft Office Word programına aktarılarak çalışma tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; spor içerikli yazılan köşe yazılarının haber sayısının, daha çok Milliyet gazetesinde yayımlandığı, Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfada haber yaptığı, Haber Türk gazetesinin köşe yazıları için daha fazla alan kullandığı, Zaman gazetesinin ise daha fazla kişiye erişim sağladığı bulgularına ulaşılmıştır.Keywords
Köşe Yazıları, Spor, Ulusal Günlük Gazeteler

Abstract

National daily newspapers aim to report detailed daily news. Sport pages of the newspapers contain sport columns and news about sport activities. The aim of this research was to investigate the sport columns appearing on sport pages of national daily newspapers published in Turkey. During the research process, nine national daily newspapers published in Turkey were reviewed for one year. The number of sport columns, publishing page, publishing space in cm. and accessibility of newspapers are ascertained. Newspaper field measurement, statistical and percentage calculations are made by Microsoft Excel. The study was completed with the transfer of the data obtained from Excel to Word as a document. According to the obtained data, regarding the news density on sport columns; Milliyet has the most news published, Cumhuriyet has the most news on front page, Haber Turk has the most space allocated and Zaman has been the most accessible newspaper.Keywords
Column, Sport, National Daily Newspapers