Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının obezite ile olan ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde 5 farklı fakültede öğrenim gören 226 bayan, 378 erkek olmak üzere toplam 604 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin boy, kilo ve vücut kitle indeksleri (VKİ) tespit edilmiş, VKİ değerleri vücut ağırlığının (cm), boyun m²’sine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere Demirezen ve Coşansu’nun 2005 yılında geliştirdikleri BAİ (Beslenme Alışkanlıkları İndeksi) kullanılarak bu öğrencilerin beslenme alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. BAİ iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa değeri 0,76 olarak hesaplanmıştır. BAİ’ nde toplam puanlarında bayan ve erkek öğrenciler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanılmış, öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar yüzde ve frekansları ile ifade edilmiştir. Bu çalışmada; bayan öğrencilerin VKİ değeri 26,23 ± 7,74, erkek öğrencilerin VKİ değeri ise 23,43 ± 8,12 olarak tespit edilmiş, grubun tamamında bu değer 24,77 ± 7,02 olarak hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu değerler fazla kilolu kategorisinde değerlendirilmektedir (tablo 1). Bayanlara ait BAİ toplam değeri 13,2 erkelere ait BAİ değeri 12,4 olarak bulunurken, araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı dikkate alındığında bu değer 12,7 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları dikkate alındığında, obezite açısından erkeklerin orta derece risk, bayanların ise yüksek risk taşıdıkları görülmektedir.Keywords
Üniversite Öğrencisi, Beslenme Alışkanlığı, VKİ, Obezite

References

Advanced Search


Announcements

  Road Indexing

  Dergimiz Road Indexing tarafından dizinlenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  ICV

  Dergimizin 2018 Index Copernicus Puanı 76.48 olarak hesaplanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.


  Yeni dizin bilgileri Scilit -İsviçre-

  Dergimiz 2019 senesi itibari ile SCILIT (İsviçre) dizini tarafından dizinlenmeye başlamıştır. 


  Cilt 6 Sayı 2

  Dergimizin yeni sayısı cilt 6 sayı 2 yayımlanmıştır. Makalelere tam ve ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.


  Makale Gönderim Sistemi

  Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri