Abstract


Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı

Ulusal günlük gazeteler; günlük olayalar hakkında ayrıntılı haberler vermeyi amaçlarlar. Gazetelerin spor sayfaları ise içerisinde köşe yazıları ve sportif aktivitelerle ilgili ayrıntılı spor haberlerinin yer aldığı sayfalardır. Okuyucu kitlesinin gazetelerde baktıkları ilk bölüm spor sayfalarıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yayımlanan ulusal günlük gazetelerin spor içerikli köşe yazılarına ne kadar oranda yer verdiğini incelemektir. Araştırmada ülkemizde yayımlanan dokuz adet ulusal günlük gazetelerin spor sayfaları bir yıl süreyle incelenmiştir. Köşe yazılarının haber sayısı, yayımlandığı sayfa numarası, ne kadar yer verildiği (cm), gazetelerin erişim bilgileri tespit edilmiştir. Gazete alan hesaplamaları, yüzde (%) olarak ve istatistikî değerlendirmeler Microsoft-Excel programında yapılmıştır. Veriler Microsoft Office Word programına aktarılarak çalışma tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; spor içerikli yazılan köşe yazılarının haber sayısının, daha çok Milliyet gazetesinde yayımlandığı, Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfada haber yaptığı, Haber Türk gazetesinin köşe yazıları için daha fazla alan kullandığı, Zaman gazetesinin ise daha fazla kişiye erişim sağladığı bulgularına ulaşılmıştır.Keywords
Köşe Yazıları, Spor, Ulusal Günlük Gazeteler
Reference