Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Bu araştırmanın amacı, erkek sporcuların yüksek irtifa ve deniz seviyesinde fizyolojik performansları ile bazı kan parametreleri, kalp atım sayıları ve kan basınçlarının incelenmesidir. Araştırmaya 15 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere yüksek irtifada ve deniz seviyesinde sabah 09.00-11.00 saatleri arasında iki saat dayanıklılık antrenmanı yaptırılmıştır. Deneklerin yüksek irtifada (3250m) 15. gününde ve deniz seviyesine döndükten 7 gün sonra RBC, WBC, Hb, HCT, İSKB, İDKB, İKAS, aerobik ve anaerobik kapasite düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analiz olarak t-testi uygulanmıştır ve anlamlılık derecesi olarak (P˂0.05) kabul edilmiştir. Yapılan ölçüm sonuçlarında, WBC, Hb, İSKB, İDKB ve İKAS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanırken (P˂0.05), RBC, HCT, aerobik ve anaerobik kapasite değerleri arasında anlamlı farka rastlanmamıştır (P>0.05). Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda; yüksek irtifada efor sarf eden sporcuların vitamin ve minarelerle desteklenmeleri, düzenli uyku ve dinlenme yapmaları ve laktik asit birikmesine yol açacak olan egzersizlerin ilk günlerde yapılmaması gerektiği tespit edilmiştir. Yıllık antrenman programlarında yer alacak olan 15 günlük yüksek irtifa antrenmanlarının sporcuların performanslarını olumlu yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz.Keywords
Spor, Yüksek İrtifa, Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler

References

Advanced Search


Announcements

  Road Indexing

  Dergimiz Road Indexing tarafından dizinlenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  ICV

  Dergimizin 2018 Index Copernicus Puanı 76.48 olarak hesaplanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.


  Yeni dizin bilgileri Scilit -İsviçre-

  Dergimiz 2019 senesi itibari ile SCILIT (İsviçre) dizini tarafından dizinlenmeye başlamıştır. 


  Cilt 6 Sayı 2

  Dergimizin yeni sayısı cilt 6 sayı 2 yayımlanmıştır. Makalelere tam ve ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.


  Makale Gönderim Sistemi

  Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri