Chief Editor(s)

Cilt 7 Sayı 1


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Ümit Doğan ÜSTÜN
Editor(s)

Hatay  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hülya Çolak Hakan Ünal  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Depresyonun Madde Kullanma Eğilimine Etkisinin Araştırılması

 7-1, Pp,1-15

Investigation of the Effects of Depression on Substance Abuse in Sports Science Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.121
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdal Bal Hakan Sunay  
Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi

 7-1, Pp,16-34

Amateur Sports Clubs Manager and Employees 'Job Satisfactions and Organizational Commitment Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.119
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa KEREM Bayram CEYLAN  
Kadın Hentbolcuların Maç Günü Hidrasyon Durumları

 7-1, Pp,35-43

Hydration Status of Female Handball Players during a Match Day
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.123
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

HAKAN SUNAY  
Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği (1994 ve 2002 Farklı Yönetmeliklere Göre)

 7-1, Pp,44-74

Effectiveness of Coach Training Programs in Turkey (Accordıng to 1994 and 2002 Different Regulations)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.120
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hüseyin Çevik  
Stadyum Atmosferinin İzleyicilerin Tatmin ve Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yeni Eskişehir Stadyumu Örneği

 7-1, Pp,75-92

The Effect of Stadium Atmosphere on the Satisfaction and Behavioral Intention of Spectators: New Eskişehir Stadium Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.125
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |