Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kadın Hentbolcuların Maç Günü Hidrasyon Durumları

Bu çalışmanın amacı kadın hentbolcuların maç günü hidrasyon durumlarını belirlemektir. Çalışmaya 13 adet kadın (yaş= 16.7±0.7, boy=167.7±6.8, spor yaşı=3.7±1) hentbolcu katıldı. Maç sabahı, maç öncesi ve sonrası sporcuların hidrasyon durumları USG ölçümü ile belirlenirken, vücut ağırlıkları ve sıvı tüketimleri takip edildi. Sporcuların USG değişimleri Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilirken, sporcuların maç öncesi ve sonrası vücut ağırlıkları bağımlı örneklemlerde t testi ile karşılaştırıldı. Sıvı alımı ile USG ve vücut ağırlığı değişimleri arasındaki ilişkiye Pearson Korelasyon Testi ile bakıldı. İstatistik analizi SPSS 23 paket programı ile yapıldı ve p değeri p<0.05 olarak belirlendi. Sabah ölçümünde sporcuların 10’u dehidre durumda iken, 3’ü hidre durumda idi. Maç öncesi yapılan ölçümde ise sonuçlar ilk ölçümde elde edilen sonuç aynı iken, maç sonrası sporcuların tümü hidre durumda idi. Sporcuların USG değişimleri karşılaştırıldığında ölçümler arasında anlamlı fark bulundu. Sporcular antrenman veya müsabaka sırasında yeterli sıvı tüketmeleri ve hidrasyonun hem sağlık hem de performans için önemi konusunda antrenörler sporcuları eğitmelidir. Aynı zamanda, sporcuların sahada su/sıvıya ulaşmaları konusunda gerekenler yapılmalıdır.Keywords
Spor, Hentbol, Hidrasyon, Dehidrasyon

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri