Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Stadyum Atmosferinin İzleyicilerin Tatmin ve Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yeni Eskişehir Stadyumu Örneği

Stadyumda maç izleyen taraftarlardan elde edilen gelirler futbol takımlarının temel gelirleri arasında yer almaktadır. Bu gelirin arttırılabilmesi için daha fazla izleyicinin stadyuma çekilmesi gerekmektedir. Taraftarları spor olayını canlı izlemeye motive eden en önemli faktör stadyum atmosferidir. Dolayısıyla, maç gelirini arttırmak isteyen kulüpler ve yöneticiler açısından stadyum atmosferinin izleyicilerin tüketim davranışları üzerindeki etkilerini incelemenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı, bu araştırmada stadyum atmosferinin, izleyici tatmini ve davranışsal niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığıyla Eskişehir Yeni Stadyumda maç izleyen taraftarlardan elde edilmiştir. Anketin birinci bölümünde “Stadyum Atmosfer Ölçeği,” ikinci bölümde tatmin, üçüncü bölümümde ise davranışsal niyeti ölçen maddeler yer almaktadır. Veri analizinde yapısal eşitlik modelinin metodolojik ilkelerinden yararlanılmıştır. Öncelikle ölçüm modeli test edilmiş, daha sonra yol analizi ile yapılar arasındaki ilişki ortaya çıkartılmıştır. Araştırma sonuçları stadyum atmosferinin hem izleyici tatmini hem de davranışsal niyet üzerinde pozitif ve doğrudan bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak literatür temel alınarak önerilen model, futbol kulüpleri ve yöneticilerine stadyum atmosferinin tüketici olarak taraftarların tüketim davranışları üzerindeki rolü hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.Keywords
Stadyum, atmosfer, izleyici, tatmin, davranışsal niyet.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri