Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kadın Hentbolcuların Maç Günü Hidrasyon Durumları
(Hydration Status of Female Handball Players during a Match Day )

Author : Mustafa KEREM  Bayram CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7-1
Page : 35-43
    


Summary

Bu çalışmanın amacı kadın hentbolcuların maç günü hidrasyon durumlarını belirlemektir. Çalışmaya 13 adet kadın (yaş= 16.7±0.7, boy=167.7±6.8, spor yaşı=3.7±1) hentbolcu katıldı. Maç sabahı, maç öncesi ve sonrası sporcuların hidrasyon durumları USG ölçümü ile belirlenirken, vücut ağırlıkları ve sıvı tüketimleri takip edildi. Sporcuların USG değişimleri Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilirken, sporcuların maç öncesi ve sonrası vücut ağırlıkları bağımlı örneklemlerde t testi ile karşılaştırıldı. Sıvı alımı ile USG ve vücut ağırlığı değişimleri arasındaki ilişkiye Pearson Korelasyon Testi ile bakıldı. İstatistik analizi SPSS 23 paket programı ile yapıldı ve p değeri p<0.05 olarak belirlendi. Sabah ölçümünde sporcuların 10’u dehidre durumda iken, 3’ü hidre durumda idi. Maç öncesi yapılan ölçümde ise sonuçlar ilk ölçümde elde edilen sonuç aynı iken, maç sonrası sporcuların tümü hidre durumda idi. Sporcuların USG değişimleri karşılaştırıldığında ölçümler arasında anlamlı fark bulundu. Sporcular antrenman veya müsabaka sırasında yeterli sıvı tüketmeleri ve hidrasyonun hem sağlık hem de performans için önemi konusunda antrenörler sporcuları eğitmelidir. Aynı zamanda, sporcuların sahada su/sıvıya ulaşmaları konusunda gerekenler yapılmalıdır.Keywords
Spor, Hentbol, Hidrasyon, Dehidrasyon

Abstract

The aim of this study was to determine the hydration status of women handball players on a match day. Thirteen women handball players (age = 16.7 ± 0.7, height = 167.7 ± 6.8, sports age = 3.7 ± 1) voluntarily participated in the study. In the morning of the match, before and after the match the hydration status of the athletes was determined by USG measurement, body weights and fluid consumption were followed. While the USG changes of the athletes were tested with Repeated Measure ANOVA, the body weights of the athletes before and after the match were compared with the dependent samples t test. The relationship between fluid intake and USG and body weight changes was evaluated by Pearson Correlation Test. Statistical analysis was carried out with SPSS 23 package program and p value was set at p <0.05. In the morning measurement, 10 of the athletes were in dehydrated state and 3 of them were in hydrated state. In the pre-match measurement, the results were the same as in the first measurement, while all the athletes after the match were in a hydrated state. When the USG changes of the athletes were compared, a significant difference was found between the measurements. Athletes must be acknowledged about consuming sufficient fluid during training or competition and the importance of hydration for both health and performance. At the same time, fluid availability should be advised on the field.Keywords
Sports, Handball, Hydration, Dehydration

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri