Chief Editor(s)

Cilt 7 Özel Sayı 2


Chief Editor(s)
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah Aktaş Üstün
Editor(s)

Hatay  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hakan SUNAY , Recep Cengiz  
Analyzing Physical Education Teachers' Humour Styles and Classroom Management Skills

 7-S2, Pp,1-10

Analyzing Physical Education Teachers' Humour Styles and Classroom Management Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.127
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Özmaden , Gökhan Dokuzoğlu, Muhammed Ömer Eren  
Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

 7-S2, Pp,11-24

Analyzing Vocational High School Female Students' Attitudes for Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.130
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tonguç Osman Mutlu , Halil Evren Şentürk, Halil Erdem Akoğlu, Asil Çetinkaya, Ali Ağılönü  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

 7-S2, Pp,25-38

Investigation of the Leadership Behaviors of Sports Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.131
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem Bilim , Mert Kerem Zelyurt  
Spora Yönelmede Televizyon Dizilerinin Rolü: Okçuluk Üzerine Bir Analiz

 7-S2, Pp,39-68

The Role of TV Series in Leading People to Sports: An Analysis on Archery
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.133
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Enes Işıkgöz  
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi

 7-S2, Pp,69-84

Analysis on Teaching and Learning Conceptions of Physical Education Teacher Candidates by Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.144
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |