Chief Editor(s)

Cilt 4 Özel Sayı 1


Chief Editor(s)
İbrahim Şahin
Editor(s)

Kütahya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yusuf Soylu Emre Serin  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Aksaray İli Örneği)

 SI (1), Pp,1-9

INVESTIGATION OF EMOTIONAL LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS (Sample of Aksaray Province)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bolat Gündüz Mert Kayhan  
TÜRKİYE VE AVRUPA’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

 SI (1), Pp,109-116

COACH CHANGING IN TURKEY AND EUROPE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mert Kerem ZELYURT Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu  
FUTBOLUN AKTÖRLERİ (DRAMATİS PERSONAE) AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ LİG KONTENJAN KURALI

 SI (1), Pp,10-28

THE QUOTA RULE (AGE RESTRICTION) IN THE THIRD LEAGUE IN TERMS OF ACTORS (DRAMATIS PERSONAE) IN FOOTBALL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet GÖNENER Deniz DEMİRCİ, Utku GÖNENER, Beyza ÖZER, Ozan YILMAZ  
13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA ETKİSİ

 SI (1), Pp,29-37

THE EFFECT OF 8-WEEK CORE TRAINING ON 100 M BACKSTROKE SWIMMING PERFORMANCE ON 13-15 AGE MALE SWIMMERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yusuf Soylu Fatih Atik, Mehmet ÖÇALAN  
ERGENLERİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Kırıkkale İli Örneği)

 SI (1), Pp,38-45

AN INVESTIGATION ON ADOLESCENTS' SOCIAL APPEARANCE LEVELS (Sample of Kırıkkale Province)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Feray Özbal Arıkan Ektirici  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 SI (1), Pp,46-55

EXAMINING OCCUPATIONAL ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER DEPARTMENT STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tayfun Kara  
TAKIM SPORU VEYA BİREYSEL SPORLARLA İLGİLENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 SI (1), Pp,56-62

INVESTIGATION OF CONSTANT SELF CONFIDENCE LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO PARTICIPATE IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bilgehan Baydil Veli Volkan Gürses, Mustafa Can Koç  
MASAJIN BAZI TOPARLANMA PARAMETRELERİNE ETKİSİ

 SI (1), Pp,63-69

THE EFFECT OF MASSAGE ON SOME RECOVERY PARAMETERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu Mert Kerem Zelyurt  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ İŞSİZLİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 SI (1), Pp,70-97

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE UNEMPLOYMENT EXPERIENCES OF GRADUATES OF SPORT SCIENCES FACULTIES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mert Kayhan Alparslan Ünveren  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE YEME BAĞIMLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 SI (1), Pp,98-108

COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND FOOD ADDICTION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE COLLEGE STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |