Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE YEME BAĞIMLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND FOOD ADDICTION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE COLLEGE STUDENTS )

Author : Mert Kayhan  Alparslan Ünveren  
Type :
Printing Year : 2017
Number : SI (1)
Page : 98-108
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin ve yeme bağımlılıklarının araştırılması ile aşırı yeme isteği uyandıran gıdaların incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin yeme bağımlılıklarının tespiti için Gearhardt ve arkadaşları tarafından 2009’da geliştirilen, 2012 yılında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Bayraktar ve arkadaşları tarafından yapılmış olan Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktivite düzeyinin tespiti için Craig ve arkadaşları tarafından 2003 yılında geliştirilen ve 2005 yılında Öztürk tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler IBM SPSS statistics 23 programı ile analiz edilmiştir. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği sonuçlarına göre çalışmaya katılan toplam 383 kişiden 290 tanesi yeme bağımlılığı tanısını karşılamışlardır. Ayrıca ölçekte yer alan aşırı yeme isteği uyandırdığı için aşırı yemekten dolayı sorun yaşanan gıdalar listesinde öğrencilerin en çok seçtiği gıda %44,9 ile gofret/çikolata olurken %32,6 ile kola/gazoz ve %28,7 ile cips ikinci ve üçüncü sırada seçilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunda yeme bağımlılığı gözlemlenmiştir.Keywords
Yale yeme bağımlığı ölçeği, Beslenme, Yeme bağımlılığı, Fiziksel aktivite

Abstract

The aim of this study is to examine the physical activity level and food addiction of physical education and sport science students and to investigate the excessive food consumption. In the study in order to evaluate food addiction of students “Yale Food Addiction Scale” which was developed by Gearhardt et al. (2009) and adapted to Turkish by Bayraktar et al. (2012) were used as data gathering tools. Besides, in order to evaluate physical activity level of students “International Physical Activity Questionnaire” which was developed by Craig et al. (2003) and adapted to Turkish by Ozturk (2005) were used as data gathering tools. The information obtained as a result of the research was analyzed with the IBM SPSS statistics 23. According to the result of Yale Food Addiction Scale, 290 out of a total of 383 subjects who participated in the study met the diagnosis of food addiction. In addition, the most preferred food by students from the list of foods that problem from excessive food consumption was wafer/chocolate with 44.9%, the second one was 32.6% cola/soda, and 28.7% with chips in third. Food addiction has been observed in the majority of participants.Keywords
Yale Food Addiction Scale, Nutrition, Food Addiction, Physical Activity

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri